Kids Action4Peace

 

Een initiatief van een kleine groep dat de Fokolarebeweging overgenomen heeft.

“Wij zijn enkele kinderen die zich inzetten voor vrede op school, thuis, in de sport: we
proberen vriendelijk te zijn en mensen in nood te helpen.
Maar onze vraag: hoe kunnen we kinderen helpen die midden in de oorlog moeten leven?
We stellen voor dat we aan onze regerings- of staatshoofden vragen om strijdende volkeren
te helpen om vrede te sluiten!

Wil jij ons ook een handje helpen? Dat kan!
1- Maak een tekening of schrijf een gedicht of een brief over vrede.
2- Schrijf de slogan #KidsAction4Peace erop (je kan ook een ouder vragen om er een foto
van te maken en met deze slogan op sociale netwerken te zetten).
3- Stuur het tussen 25 en 30 januari naar het postadres van je eerste minister. Je kunt er
zelfs meer maken en naar andere sturen. Hier vind je de lijst per land. (30 januari is ook de
internationale schooldag van geweldloosheid).
4- Probeer aan 5 andere kinderen te vragen om hetzelfde te doen en geef deze brief door.
We hebben gehoord dat veel ministers op 9 en 10 februari in Brussel bijeen zullen komen,
en we hopen dat onze brieven en tekeningen hun harten kunnen raken.

Thiméo (12), Mathilde (11), Adéline (8), Aurélien (5) uit België; Sofia (12), Agnese (10), Matteo (10), Costanza (10), Nicola (9), Mattia (8), Teresa (8), Cristina (7), Anastasia (7) uit Italië; Leonor (11), Margarida (9), Leonor (9), Joao (8), Leonor
(8) uit Portugal.”

Lees ook