De economie van Franciscus

 

Van 26 tot 28 maart 2020 nodigt Paus Franciscus jonge economisten uit de hele wereld uit in Assisi (Italië) om een pact te sluiten dat de huidige economie kan veranderen en een ziel kan geven aan de economie van de toekomst.

“Ik schrijf jullie om jullie uit te nodigen voor een initiatief waarnaar ik erg heb verlangd: een gebeurtenis die me in staat stelt om diegenen te ontmoeten die vandaag worden gevormd en een andere economie beginnen te bestuderen en toe te passen. Een economie die doet leven en niet doodt, die insluit en niet uitsluit, die vermenselijkt en niet ontmenselijkt, die zorg draagt voor de schepping en ze niet plundert. Een gebeurtenis die ons helpt om samen te zijn en elkaar te leren kennen, en die ons ertoe brengt een ’pact’ te sluiten om de huidige economie te veranderen en een ziel te geven aan de economie van morgen”.

Dit zijn de eerste regels van de boodschap die Paus Franciscus zaterdag 11 mei heeft gericht tot de jonge economisten, ondernemers en change-makers die zich bezighouden met het bedenken en uitoefenen van een andere economie. Franciscus nodigt hen uit om deel te nemen aan het internationale evenement “The economy of Francesco”, dat van 26 tot 28 maart 2020 zal plaatsvinden in Assisi (Italië).

Hij wil met hen een proces van globale verandering op gang brengen om de economie van vandaag en van morgen rechtvaardiger, inclusiever en duurzamer te maken. Het evenement wordt gepromoot door een comité bestaande uit het bisdom Assisi, de gemeente Assisi, het instituut Serafico van Assisi en de Gemeenschapseconomie van de Focolarebeweging.

De paus verwacht iedereen daar, ongeacht hun geloofsovertuiging of nationaliteit, om met hen de meest complexe problemen van de wereld van vandaag te bespreken, van milieubescherming tot de gerechtigheid voor de armen; kwesties die een moedige toewijding vereisen om de economische paradigma’s van onze tijd te heroverwegen.

Professor Luigino Bruni, coördinator van de gemeenschapseconomie en wetenschappelijk directeur van het voorbereidend comité stelt dat “de uitnodiging van Paus Franciscus aan de jonge economisten een historische mijlpaal is omdat het twee grote thema’s combineert die de Paus belangrijk vindt: zijn voorkeur voor de jongeren en zijn zorg voor een andere economie. Wij nodigen in zijn naam enkele economisten en ondernemers uit die het meest gevoelig zijn voor de geest van de Oikonomia van Franciscus (Franciscus van Assisi en Paus Franciscus), om jongeren het beste van het huidige economische denken en van de economische praktijken van vandaag in de wereld te geven. Het woord Oikonomia brengt vele realiteiten samen. De Griekse stam verwijst naar de regels van het huiselijk leven, maar verwijst ook naar de zorg voor het gemeenschappelijke huis, voor het OIKOS. En het verwijst ook naar de Oikonomia die door de Kerkvaders wordt aangeduid als een theologische categorie van universeel heil. Assisi heeft een belangrijke rol te spelen, want deze stad draagt een boodschap uit van een andere economie. Op verschillende plaatsen van de stad Assisi zal het programma van het evenement worden gepresenteerd, opgebouwd rond de drie pijlers van de Oikonomia van Franciscus: de jongeren, het milieu en de armen.

Vele thema’s zullen aan bod komen gedurende die twee dagen in Assisi: de rechten van de toekomstige generaties, de aanvaarding van het leven, de sociale gelijkheid, de waardigheid van de werknemers en de bescherming van de planeet. Van 26 tot 28 maart 2020, zal “The Economy of Francesco” de vorm aannemen van workshops, artistieke evenementen, seminaries en plenaire sessies met de meest bekende economisten en deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling en van de menswetenschappen, die met de jongeren zullen reflecteren en samenwerken.

Aanvragen om deelname aan het initiatief kunnen vanaf juni 2019 worden ingediend.

De volledige brief van Paus Franciscus en alle inlichtingen zijn beschikbaar op de website: www.francescoeconomy.org  

Lees ook