Living Peace International – echo’s uit het Heilig Land

 

VAN EEN PAROCHIE IN GAZA

Beste broeders en zusters, De parochianen van Gaza blijven vragen om een einde aan de oorlog. Wat ze meemaken is afschuwelijk, met intense bombardementen door de hele strook gedurende de nacht en allerlei noden. Gisteravond hadden ze zelfs geen telefoon of internet. Ze lieten ons weten dat ze allemaal in orde waren, allemaal samen in het gebouw van de kerk. Te midden van zoveel angst wilden enkele van onze vluchtelingenkinderen in de parochie van de Heilige Familie eergisteren Paus François en allen die voor vrede bidden een opname sturen van het Onze Vader, het Ave Maria en “Onder uw bescherming”, ook in het Arabisch, van uw groeten en dank. Laten we blijven bidden voor vrede Pater G.B. pastoor van Gaza

HEILIG LAND

Heel erg bedankt voor de mooie vredesboodschappen die we van over de hele wereld ontvangen.

We printen ze uit en hangen ze op in de gangen van de school zodat iedereen ze kan zien en lezen.

Een dikke knuffel voor alle kinderen, tieners en jongeren die ons in gedachten en gebeden houden in deze moeilijke tijd, bedankt voor de steun en solidariteit van over de hele wereld!

We zijn ervan overtuigd dat God de gebeden van de kinderen hoort,

Vandaag zijn we meer dan ooit afhankelijk van jullie gebeden.

Moge God jullie zegenen

V.N. directrice van een school in het netwerk “Living Peace”.

DE HAIFA

Ja, meer dan ooit moeten we blijven geloven en zaaien…

Wij zien misschien niet de vruchten van de vrede, maar nieuwe generaties wel….

De pijn is groot en deze oorlog zal pijnlijke gevolgen hebben, vooral voor ons…. maar we mogen niet opgeven, we mogen de hoop niet verliezen, als we die verliezen wie zal die dan hebben? Het is op dit moment niet gemakkelijk om zaadjes te zaaien, maar met onze concrete liefde zullen we bruggen bouwen.

Het lijkt absurd … zoveel onbeantwoorde vragen, we zijn bijna sprakeloos …. maar we willen meer dan ooit geloven dat God alles kan, ALLES… en dat liefde alles overwint! Voor mij is het een blind geloof, maar ik wil geloven…., laten we er alles aan doen om het vlammetje van de hoop in onszelf en in anderen niet te doven, zodat we daarmee het vlammetje van de liefde weer kunnen aanwakkeren.

Moed, en samen in de meest hechte eenheid, laten we vooruit gaan.

A.K. (directeur van een school in het Living Peace netwerk)

Lees ook