Ons gemeenschappelijke huis redden

 

Ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Bescherming van de Schepping, die elk jaar op 1 september plaatsvindt, stellen wij een tekst voor van Chiara Lubich die illustreert wat paus Franciscus “integrale ecologie” noemt.

“Om ons heen in de natuur leek alles bezield te zijn door een zon, zowel geestelijk als lichamelijk: alles leefde uit liefde. De rivier stroomt uit liefde in de zee. Het water verdampt uit liefde. De regen valt uit liefde.

Op aarde staat alles in een relatie van liefde met alles: ieder wezen met ieder wezen. Maar je moet Liefde zijn om de gouden draad tussen de wezens te vinden.

Ik heb begrepen dat ik ben geschapen als geschenk voor wie me nabij is, en dat wie me nabij is door God is geschapen als geschenk voor mij. Zoals de Vader in de Drie-eenheid alles is voor de Zoon, en de Zoon alles is voor de Vader.”

(gedeeltelijk vertaald in Maria, Nieuwe Stad, Nieuwkuijk, Nederland, 2017, p. 22)

Lees ook