Een Kerk die gemeenschap is: op weg naar de WJD van Lisboa

 

De 37e Wereld Jongeren Dag (WJD), die van 31 juli tot 6 augustus 2023 in Lissabon (Portugal) worden gehouden, komen dichtbij en veel jongeren bereiden zich voor om dit wereldwijde evenement met de paus mee te maken. Terwijl de groep uit België zaterdag vertrekt om zich bij de jongeren uit Frankrijk te voegen, werken veel mensen ter plaatse al maanden met toewijding aan dit moment van universele familie voor de Kerk. Hier zijn enkele getuigenissen.

Alles is klaar. De zon komt op boven de zeven heuvels van Lissabon (Portugal) en de zeewind brengt een lucht van nieuwheid en anticipatie: de WJD staat voor de deur en jongeren van over de hele wereld komen eraan. Na maanden van voorbereiding en verschillende haltes in het land, zijn het Pelgrimskruis en het Icoon van de Maagd Maria “Salus Popoli Romani”, symbolen van WJD, afgelopen weekend aangekomen in Lissabon en klaar om de eerste jongeren te verwelkomen voor de “Dagen in de Bisdommen”, die plaatsvinden van 26 tot 31 juli 2023 in de 17 bisdommen van Portugal.

“Toen we te horen kregen dat WJD in Lissabon zou worden gehouden, verwelkomden we het nieuws met immense vreugde. Ik ben er zeker van dat het een gelegenheid van genade zal zijn voor elk van de deelnemers, evenals voor ons land. Wat mijzelf betreft, ik heb het gevoel dat ik mezelf moet openstellen voor de verrassingen die de Geest voor ons in petto heeft”, legt pater José Cardoso de Almeida uit, pastoor van Sátão, in het bisdom Viseu, en priester van de Focolarebeweging.

Na de anticipatie en het enthousiasme van de verschillende WJD’s aan den lijve te hebben ondervonden, voelde hij zich onmiddellijk geroepen om, net als zoveel andere vrijwilligers, aan de slag te gaan met het organiseren van de dagen die “thuis” zouden plaatsvinden, het motiveren van de jongeren en het verwelkomen van degenen die uit verschillende delen van de wereld zouden komen: “Het afgelopen jaar was een periode van veelvuldige bijeenkomsten. Er werden veel activiteiten georganiseerd om de kosten te helpen dekken van degenen die het het moeilijkst hadden om deel te nemen. Samen met vele anderen heb ik bijgedragen aan het motiveren van families om hun deuren te openen voor jonge buitenlanders in het kader van de ‘Dagen in de bisdommen’. In onze regio zullen we ongeveer 3.000 jongeren ontvangen, voornamelijk uit Frankrijk. Daarna vertrekken we naar Lissabon, en ik zal helpen bij het sacrament van verzoening tijdens het evenement.

Het is een concrete ervaring die laat zien hoezeer het zich ten dienste stellen van anderen ontelbare vruchten afwerpt in de verschillende gemeenschappen. Zoals het ontdekken van de schoonheid van samenwerken, zegt pater José. Ik denk dat jongeren vandaag moeten ontdekken dat het geheim van het geluk in echte liefde ligt, en in de ervaring, zoals paus Franciscus zegt, om “buiten onszelf te treden” en “er te zijn met en voor anderen”.

En het is in dit “naar buiten gaan” dat we de figuur van Maria vinden, klaar om “op te staan en snel te gaan”, zoals het motto van deze WJD aankondigt, om bij haar nicht Elisabeth te gaan. Een “uitnodiging om Jezus levend te ontmoeten in het gezin, op het werk, in het sociale en politieke leven”, leggen Ana en José Maria Raposo uit, uit Lissabon, van de parochie Nossa Senhora da Conceição dos Olivais Sul. Ze zijn 45 jaar getrouwd, hebben vijf kinderen en vier kleinkinderen, en zijn een van de vele Portugese gezinnen die jongeren die deelnemen aan WJD in hun huizen zullen verwelkomen.

Ze vertellen ons: “Om jongeren, zoals Maria, in staat te stellen hun roeping te leven, moeten we erin geloven en hen tot hoofdrolspelers maken, zonder het intergenerationele aspect te vergeten. Het gaat erom te geloven dat we de wereld kunnen veranderen als we ons hart veranderen, als we onze geest vrijmaken, als we uit onze eigen comfortzone stappen, als we om ons heen kijken en als we Jezus in iedereen zien”.

Het is een ervaring die naar deze kwetsbare tijden kijkt, en kracht put uit het concrete getuigenis van hen die deze zekerheid van de liefde in dienst willen stellen van het onthaal van jongeren. En dit, vervolgen Ana en José, “betekent een familie te zijn voor hen die naar de WJD komen. We hebben altijd degenen die daar behoefte aan hadden in ons huis verwelkomd, omdat ze op doorreis of op reis waren, en de afgelopen maanden waren ook een gelegenheid om bepaalde aspecten te herzien en de ruimtes in ons huis opnieuw in te richten, zodat de jongeren die komen zich echt thuis kunnen voelen”.

De WJD blijven een belangrijk evenement voor de kerk, die rond de paus en jongeren van over de hele wereld een ‘gemeenschap’ wordt. En om, zoals pater José Cardoso de Almeida zegt, “een laboratorium te zijn van het Koninkrijk van God zelf en het beeld van die universele broederschap die voortkomt uit het Evangelie”.

Focolare.org

Lees ook