Op weg naar Vrede: christenen en moslims samen rond Kerstmis – Brussel – 15.12.23

 

Christenen die de geboorte van Jezus vieren en moslims onthalen die de betekenis van het christelijke kerstfeest willen leren kennen, om verder te gaan in het wederzijdse onthaal en kennis van wat ons kenmerkt. Dit was het uitgangspunt voor de avond van vrijdag 15.12.23. die 50 mensen samenbracht in de Kapel voor Europa in Brussel.

Het was een gedenkwaardige gebeurtenis die de 50 deelnemers ontroerde en verrijkte. Een twintigtal verenigingen waren vertegenwoordigd en het programma varieerde van een presentatie over Kerstmis (de oorsprong van Kerstmis, de kerststal, de kerstman, de symboliek van tradities die door de seculiere samenleving zijn overgenomen), verrijkt met een aantal getuigenissen,

tot een feestelijke maaltijd en gedachten over vrede in de islam en het christendom, inclusief een klassiek repertoire van kerstmelodieën en een optreden van een wervelende derwisj. Dialoog en broederschap in actie en tastbaar, de vreugde en dankbaarheid om je in zo’n realiteit te kunnen onderdompelen.

Het project vindt zijn oorsprong bij de moslimvereniging Fedactio, die o. a. als doel heeft de interreligieuze dialoog te bevorderen, niet alleen door middel van iftars die christenen in contact brengen met een van de pijlers van de islam, maar ook met katholieke partners kerstavonden te organiseren om moslims kennis te laten maken met de essentie van Kerstmis en zo de banden van broederschap tussen christenen en moslims te versterken. Het initiatief werd voorbereid door moslim- en christelijke verenigingen (Fedactio – de initiatiefnemer van het project, Just One, het European Network of Women of Faith, Intercultural Dialogue Platform, vervolgens de Chapel for Europe, inTOUCH, Focolarebeweging) en kreeg de steun van het vicariaat van Brussel, in de persoon van kanunnik Frison. Dezelfde avond werd hij vertegenwoordigd door priester Paul Abou Naoum, bisschoppelijk gedelegeerde voor de betrekkingen tussen christenen en moslims. We hadden ook de eer om de heer Fouad Mejloufi, afgevaardigde van de Hassan II Stichting voor Marokkanen in het Buitenland, te verwelkomen.

 

Om ons wederzijds begrip te verdiepen, lazen we enkele gedachten over vrede, sommige geïnspireerd door de islam, andere door het christendom. Schatten van wijsheid om te delen en te vertalen naar het leven. Bijvoorbeeld: “Zal ik jullie niet iets laten zien waardoor jullie elkaar liefhebben? Verspreid vrede onder elkaar” (Profeet Mohammed). Of Jezus, die zei: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden” (Matteüs 5:9). Daarna was er ook een gedicht van sjeik Khaled Bentounes (van de NGO AISA, initiatiefnemer van de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede), en het gebed voor vrede van Franciscus van Assisi. Dit toonde de diepe harmonie tussen deze twee monotheïstische religies.
Daarna was het de beurt aan de wervelende derwisj en zijn muzikanten: het heilige karakter van de muziek en de dans bracht iedereen tot meditatie en gebed.
En met het lied “Douce nuit” (“Stille Nacht”) dat op het orgel werd ingezet en door het publiek werd gezongen, werd dit deel van het programma afgesloten.

Aan het einde zinspeelde een van de christelijke deelnemers op de moorddadige conflicten die momenteel in de wereld woeden en stelde voor om ons hart te verruimen zodat we, met Gods hulp, zo ver kunnen gaan dat we “onze vijanden liefhebben”.

Chris Hoffmann

Lees ook