Sterkte in de zachtheid: President Mattarella van Italië herdenkt Chiara Lubich.

 

Het staatshoofd van Italië, heeft in het Centrum “Chiara Lubich” te Cadine (Trente), een vurige interventie gedaan als herdenking aan de stichteres van de Focolarebeweging, tijdens het eeuwfeest van haar geboorte. Hij werd verwelkomd door Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging samen met de plaatselijke autoriteiten en de inwoners van de stad. De artistieke dimensie, in een regie van F. Muraca, vormde de achtergrond voor de presentaties, die de meeste betekenisvolle feiten uit het leven van Chiara hebben doorlopen als een vrouw in relatie.

De president van de provincie Trente, M. Fugatti, heeft onderlijnd hoe Chiara samen met figuren als De Gasperi, ‘de uitmuntendheid van deze streek’ heeft vertegenwoordigd. De aartsbisschop van Trente, Mons. Tisi, heeft zijn voorganger De Ferrari bedankt die in die tijd ‘de vinger van God’ zag in de spiritualiteit van Chiara Lubich. Hij heeft in herinnering gebracht dat we het feit dat “vandaag het charisma de hele mensheid omarmt te danken hebben aan deze bisschop, die dit charisma heeft beschermd”; en in de provocatie van “de Gekruisigde en Verlaten Christus” haar actualiteit heeft aangetoond. A. Andreatta, burgemeester van Trente, heeft zijn vreugde uitgedrukt in het herinneren van “het meisje dat ongeveer tachtig jaar geleden zich ten dienste heeft gesteld van de armen” en dat “vandaag nog verdergaat ons uit te nodigen tot de openheid, de verwelkoming, de inzet voor de anderen en met de anderen. Want van bij het begin is de ervaring van Chiara geen persoonlijke ervaring geweest, geïsoleerd, solitair maar een inzet die enkel kon begrepen worden in het licht van het paradigma van de relatie.”

Er waren vele getuigenissen die spreken over de vasthoudendheid in het dagelijkse van personen die geïnspireerd zijn door Chiara en haar charisma, zoals Amy Uelman, docente ethiek en recht, verbonden aan de Georgetown University van Washington, die haar studenten vormt in het conflictloze aanpakken van argumenten die verdelen; de ondernemers L. Chong en S. Lencz, die bijdragen aan een solidaire en duurzame economie; A. Ngoy en F. Mwanabute, Congolese artsen die zich toewijden aan het verzorgen van de zwaksten; en de geschiedenis van Yacine, een Algerijnse migrant, die als een broer werd ontvangen door enkele jonge Italianen na de moeilijke reis doorheen de Balkan. Maar ook die van de ex-burgemeester van Trente, Alberto Pacher, die samen met leraars en studenten op de uitnodiging is ingegaan, van waaruit de projecten ‘Tuttopac’e en ‘Trente een stad om te onderwijzen’ zijn gegroeid.

“Het licht dat Chiara gegeven werd overstijgt de grenzen van de Focolarebeweging, en bemoedigt en  inspireert velen, vrouwen en mannen van goede wil in elk deel van de wereld”, heeft de presidente van de Focolarebeweging Maria Voce bevestigd .”Zoals ieder van jullie voel ik Chiara als levend, actief, nabij”. Zij heeft allen aangespoord: “Aan deze maatschappij die zonder wortels blijkt te zijn en zonder doel moeten we antwoorden met radicaliteit, met het extremisme van de dialoog, gevoed door de cultuur van het vertrouwen.”

Als afsluiting van de avond de interventie van de President van de Republiek: hij heeft als hoofdkenmerk van de spiritualiteit van Chiara Lubich de broederlijkheid in het licht gesteld, toegepast op het handelen op burgerlijk en politiek vlak. Een broederlijkheid die “de hoeksteen is van de beschaving en de motor van het welzijn”, in die zin dat we riskeren van niet de kracht te hebben om de ongelijkheid te overstijgen en de sociale kloof te dichten”. Chiara Lubich, die met kracht de cultuur van het geven en de dialoog voorstelt, meer bepaald de interreligieuze dialoog, die in deze historische context beslissend is voor de vrede”, had de intuïtie ‘met de geest van de profetie’ dat dit de weg zou zijn om te volgen. Een les die aantoont hoe men zeer sterk kan zijn enkel door zacht te zijn en open voor de goede redenen van de anderen, zoals het leven van Chiara aantoont, zo alleen is men echt sterk.

fotos © Domenico Salmaso – CSC Audiovisivi

Lees ook