Steun vanwege het focolare aan paus Franciscus

 

“Heilige Vader, u mag heel zeker rekenen op onze eenheid en ons vurig gebed in deze periode waarin uw persoon en uw handelen tot vernieuwing herhaaldelijk in diskrediet worden gebracht”. In een brief van 30 augustus jl. richt Maria Voce zich met deze woorden tot de paus. Ze drukt haar steun en gebed uit na de zware aanvallen die hem hebben getroffen in de voorbije weken.

De voorzitster van de Focolarebeweging dankt de paus voor de recente wereldgezinsdagen in Ierland. Ze vestigt de aandacht op de bijzondere band die er tijdens die dagen ontstond tussen de Paus en de deelnemers. Eveneens geeft ze blijk van erkentelijkheid vanwege haarzelf en de hele Focolarebeweging voor de accurate en herhaalde vraag naar vergiffenis die Franciscus richtte aan de slachtoffers van misbruiken en hun families. Maria Voce drukt tevens haar volkomen instemming uit met zijn boodschap van liefde.
De voorzitster van Focolare gaat verder : “In elke wonde van de Kerk en de mensheid erkennen we de gekruisigde en verlaten Jezus, en samen met U, richten we onze blik op Maria om, zoals zij, als moedige en authentieke leerlingen te leven.”

Maria Voce dankt de Paus verder nog voor zijn recente ‘Brief aan het volk van God’. Daarin uit hij zijn bekommernis en liefde voor de mensheid. Ook geeft Francisus aan hoe we “de ‘schreeuw’ kunnen delen” van wie lijdt en geleden heeft, en hoe ons in te zetten opdat dergelijk kwaad niet blijft voortbestaan. Laten we ons zijn bezorgdheid en zijn woorden eigen maken.

Fotogalerij

Lees ook