Week voor een verenigde Wereld: Voor kwaliteitspolitiek

 

Op 2 mei werd in het kader van de United World Week 2021 een evenement georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Politieke Beweging voor Eenheid (Mppu). Een nauwe band tussen de generaties om de politieke betrekkingen en instellingen een coëfficiënt van universele broederschap te geven. Er wordt een “oproep tot kwaliteitspolitiek” gelanceerd. Bij het Angelus was er de groet van paus Franciscus voor deze verjaardag.

Ervaren politici en jongeren die hun eerste ervaringen op dit gebied hebben opgedaan, waren de initiatiefnemers van een evenement via streaming op zondag 2 mei. Het evenement, het resultaat van maanden gezamenlijk werk, maakte deel uit van het programma van de wereldweek Unito 2021, ter viering van het feit dat 25 jaar geleden de Politieke Beweging voor Eenheid (Mppu) werd opgericht.

Acht simultaantalen, meer dan 500 luisterpunten van over de hele wereld en 4000 live opnamen. Aan de rijkdom van de thema’s werd, in het hart van het evenement, de onverwachte en blijde aanmoediging van paus Franciscus toegevoegd, die tijdens het zondagse Angelus alle leden van de Mppu “opgericht door Chiara Lubich” toesprak en hun “goed werk ten dienste van een goede politiek” wenste. ”

De live-uitzending begon met een overzicht van enkele getuigen van het ontstaan van de Politieke Beweging voor Eenheid, toen de stichtster van de Focolare Chiara Lubich deze op 2 mei 1996 in het leven riep door in Napels (Italië) bijeen te komen met een groep politici met verschillende achtergronden. Daarna volgden verschillende etappes in het traject van het Mppu over de hele wereld, tot het initiatief dat bij deze gelegenheid het licht zag: de Oproep tot Kwaliteitspolitiek. Burgers, bestuurders, wetgevers, ambtenaren en diplomaten, academici en leden van maatschappelijke organisaties uit 25 landen van de wereld hebben meegewerkt aan de opstelling van deze tekst: via een interessant proces van internationaal overleg is een “oproep tot actie” gelanceerd, gericht aan de politieke leiders van steden, parlementen, internationale organisaties, aan allen die politiek actief zijn, om de onomkeerbare weg van de volkeren naar broederlijkheid en vrede te ondersteunen.

Een “kwaliteitsbeleid” is – voor de opstellers van de oproep – een beleid dat “elke dag beter” is, een beleid dat tegelijkertijd “zacht” en “sterk” is, toevertrouwd aan vrouwen en mannen die weten hoe ze moeten kijken naar de diepste en meest gedeelde waarden van de mensheid, aan bekwame politici die weten hoe ze op lange termijn moeten plannen en die verantwoordelijk zijn voor hun mandaat, die mensen niet gebruiken voor electorale berekeningen, die processen activeren door het vermogen van gemeenschappen om zichzelf te organiseren te erkennen, die aan de kant van de slachtoffers staan, maar die de schuldigen niet in de steek laten.

“Natuurlijk zijn er duizenden en duizenden noodsituaties die we moeten aanpakken – zei Adelard Kananira, Burundees, mede namens de jonge politici die in het programma werden geïnterviewd – maar we weten dat de noodsituatie die ons allen vandaag voor de uitdaging stelt, die van het vaccin als een gemeenschappelijk goed is. Er was dus geen gebrek aan tijd, en onder leiding van het Mppu-team en de jonge initiatiefnemers van de United World Week werd in de dagen voor het evenement een sterk internationaal initiatief gelanceerd: voor universele toegang tot vaccins en de grootschalige productie ervan, ook met het oog op de WTO-bijeenkomst en de G20-bijeenkomst over wereldwijde gezondheid.

“Dit is het antwoord dat wij willen voorstellen door deze gevestigde organisaties te gaan sensibiliseren met belangrijke acties ten gunste van diegenen in de wereld die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, omdat wij geloven dat het welzijn van anderen, zelfs van diegenen die wij niet kennen, ons eigen welzijn is,” betoogt Klara Costa, Braziliaanse, van de Focolare Jongerenbeweging voor een Verenigde Wereld.

“Zorgen voor elkaar is het concrete teken van een kwaliteitsbeleid. We hebben geprobeerd hiervan getuige te zijn op de plaatsen waar de pandemie het ernstigst is,” aldus Mario Bruno, voorzitter van het Internationaal Centrum van de Mppu. “We hebben een ontmoeting gehad met de exploitanten van een hospitaalschip, de ‘Paus Franciscusboot’, die gezondheidszorg verlenen aan de bevolking van Para, Brazilië. Zij zijn degenen die we zo snel mogelijk willen bereiken met het vaccin.”

De oproep – en de streaming – besloot met het leggen van de grondslagen voor een verheven beleid, tegelijk gegrond in de realiteit en sterk doordrongen van ideële waarden, een beleid dat weet te handelen “om de wereld lief te hebben en te genezen . “Het is vanaf dit punt dat we opnieuw moeten beginnen.

Gepubliceerd door het Mppu Internationaal Centrum

Om het evenement in verschillende talen te bekijken, klik hier.

Lees ook