Werelddag van gebed voor de mensheid op 14 mei

 

De Focolarebeweging sluit zich aan bij dit initiatief. De woorden van Maria Voce, de voorzitter.

 

“Met de interreligieuze gebedsdag op 14 mei herinnert het Hoge Comité voor Menselijke Broederschap ons eraan dat de huidige pandemie een punt heeft bereikt waarop er geen terugkeer meer mogelijk is: we komen er alleen maar uit door het algemeen welzijn na te streven, niet het welzijn van de een of de ander, niet het belang van de ene of de andere partij, maar het welzijn van allen. »

Met deze woorden kondigde Maria Voce, voorzitter van de Focolarebeweging, aan dat de beweging zich volledig aansluit bij de Dag van het Gebed voor de Mensheid, voorgesteld door Paus Franciscus op zondag 3 mei, zodat de gelovigen van alle religies zich op 14 mei aanstaande geestelijk zullen verenigen voor een dag van gebed, vasten en werken van barmhartigheid, om God te vragen de mensheid te helpen de pandemie van het coronavirus te boven te komen”.

Maria Voce voegde eraan toe: We zijn één grote familie, bestaande uit christenen, mensen met verschillende religieuze tradities en mensen zonder enige specifieke geloofsreferentie. Ik moedig iedereen aan om aanstaande donderdag 14 mei te leven in een geest van gebed – volgens eigen respectievelijke geloofsovertuiging(en) en traditie(s) – van vasten en van concrete inzet om de mensen die dicht bij ons staan te helpen, vooral de zwakkeren en de gemarginaliseerden. We zullen dit op lokaal niveau uitvoeren, zoals elke gemeenschap dat passend acht, altijd in overeenstemming met de geldende richtlijnen en in een geest van authentieke en effectieve broederschap. »

“We zijn er zeker van dat de gebeden die in naam van zijn zonen en dochters tot God zullen opstijgen, verhoord zullen worden voor het welzijn van de grote familie die de mensheid is, en dat de beproeving die we allemaal doormaken ons echt sterker zal maken in de gemeenschappelijke pelgrimstocht die het leven is. »

 

Lees ook