“Zonder ouderen, geen toekomst”

 

Wij nodigen u uit om de oproep van de gemeenschap van Sant’Egidio te ondertekenen en te verspreiden om onze vereniging opnieuw te vermenselijken. Deze oproep wil de aandacht van iedereen vestigen op de ernstige omstandigheden van de ouderen na de ramp die door de pandemie is veroorzaakt.

Nee tegen selectieve gezondheidszorg, nee tegen de “cultuur van afwijzing”, nee tegen elke onteigening van de rechten van het individu; ja, integendeel, tegen de pariteit van de behandeling en het universele recht op gezondheidszorg. “Dat de waarde van het leven voor iedereen gelijk moge zijn. Wie het broze en zwakke leven van de ouderen minder waard acht, effent het pad om de waarde van ieder leven te verminderen”. Het is een cultuur van leven zonder kortingen die de internationale oproep “Zonder ouderen is er geen toekomst, om onze samenlevingen opnieuw te vermenselijken – Tegen een selectief gezondheidssysteem” ondersteunt en opnieuw gelanceerd heeft afgelopen 15 juni, op de Werelddag tegen Ouderenmishandeling.

Onder de vele aanhangers zijn de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs, de Italiaans-Britse schrijver Simonetta Agnello Hornby, de Duitse filosoof Jurgen Habermas, de Spaanse socioloog Manuel Castells, Stefania Giannini, adjunct-directeur-generaal van de UNESCO en Maria Voce, voorzitter van de Focolarebeweging.

“Ik ben het eens met wat in de oproep aan de kaak wordt gesteld,” zegt deze laatste, “namelijk het ontstaan, tegen de achtergrond van de dramatische gezondheidsomstandigheden die door Covid-19 aan het licht zijn gebracht, van een gevaarlijk model dat wordt gepromoot door een selectief gezondheidssysteem dat in feite de keuze rechtvaardigt om voor de jongsten te zorgen, waarbij de ouderen worden opgeofferd. Een samenleving zonder ouderen kan geen samenleving worden genoemd; een samenleving die niet kan profiteren van de onmisbare intergenerationele relatie is een arme, afgeknotte samenleving, die niet in staat is zichzelf te projecteren en een betere toekomst voor iedereen te bereiken, inclusief, omdat het de vrucht is van diversiteiten die elkaar ontmoeten”.

“De oproep”, zo luidt een door de gemeenschap van Sant’Egidio verspreide nota, “komt voort uit de bittere vadtstelling van het zeer grote aantal slachtoffers van Covid-19 onder de bejaarde bevolking, met name onder degenen die in instituten en rusthuizen aanwezig zijn. Het stelt een radicale mentaliteitsverandering voor die leidt tot nieuwe sociale en gezondheidsinitiatieven”.

Daartoe heeft de Focolarebeweging op de Werelddag tegen Ouderenmishandeling de krachten gebundeld met de gemeenschap van Sant’Egidius om de internationale oproep te ondersteunen en een “morele opstand om de ouderenzorg een andere wending te geven” te bevorderen, waarbij ook aan de openbare en lokale overheden de invoering van een systeem wordt voorgesteld dat voorrang geeft aan thuiszorg en hulp aan de oudere bevolking.

Teken hier de oproep.

foto Sint’Egidius

 

Lees ook