test_marius=
Żyć Maryją

Żyć Maryją

Maryja jest pomnikiem miłości, mistrzynią wszystkich cnót.
Jest naszym wzorem.

Nigdy nie wyobrazimy sobie, jak wielka jest Maryja!
Jest cała przyobleczona w Słowo Boże.

To „zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu” (por. Ps 119,11)
oznacza, że nimi żyła.

Maryja była cała Słowem, jedynie Słowem.

Być żywym Słowem oznacza powtarzać na ziemi życie Maryi.

Jeśli – dzięki wysiłkowi miłości – miłość staje się […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
TAK wypowiedziane Bogu

TAK wypowiedziane Bogu

W jaki sposób możemy odpowiedzieć miłością na Miłość Boga?
W naszym umyśle wyryło się zdanie:
Nie każdy, który mi mówi: „Panie, Panie!”,
wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca…(Mt 7,21)

 A więc wypełniać wolę Bożą: oto co znaczy kochać Boga.
To nie oznacza rezygnacji,
jak to się często pojmuje,
lecz największą boską przygodę,
jaka może przydarzyć się człowiekowi:
pójście nie za […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Szczyt miłości

Szczyt miłości

Około godziny trzeciej Jezus woła donośnym głosem:
‚Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?’ (Mt 27,46).

Jest to szczyt Jego cierpień,
Jego wewnętrzna męka.
Jest to dramat Boga, który woła.
Niezgłębiona tajemnica, bezdenne cierpienie,
które Jezus przeżył jako człowiek.

Wyznacza miarę jego miłości do ludzi.
Zechciał wziąć na siebie przepaść,
która oddzielała ich od Ojca i pomiędzy sobą.
I wypełnił ją.

Każde ludzkie cierpienie
zawiera się
w tym […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Oto co najbardziej pociąga

Oto co najbardziej pociąga

Oto co najbardziej pociąga
w naszych czasach:
wejść w najwyższą kontemplację,
a pozostać wśród ludzi,
człowiek obok człowieka.

Chciałabym powiedzieć więcej:
zniknąć w tłumie,
aby przepoić go tym, co Boże,
tak jak nasiąka
kawałek chleba w winie.

Chciałabym powiedzieć więcej:
włączeni w zamysł Boga
wobec ludzkości
wplatać w rzesze wątek światła
i jednocześnie dzielić z bliźnim
poniżenie, głód, ciosy, chwile radości.

Ponieważ tym, co najbardziej pociąga
i w naszych, i w każdych […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Miłość wzajemna

Miłość wzajemna

Jest takie przykazanie, które Jezus nazywa „swoim” i „nowym”:
„To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13).

Kto zaczyna nim radykalnie żyć,
zauważa przemianę jakościową w swoim życiu wewnętrznym:
zostaje ono wzbogacone w nowe siły, w zapał, odwagę.

Wypełnianie tego przykazania powoduje […]

[Czytaj wszystko ]
test_marius=
Jezus pomiędzy nami

Jezus pomiędzy nami

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

Jezus staje się
w pełni obecny pośród nas
jeśli jednoczymy się w Jego imię czyli w Nim,
w Jego woli, w miłości wzajemnej.

Daje sens i życie
nadprzyrodzonemu braterstwu.
A jego obecność niesie nam radość,
radość nową, pełną,
tę radość,
którą On sam obiecał (por. J 17,13).

To On tworzy jedność, a […]

[Czytaj wszystko ]