Konkretna pomoc

Konkretna pomoc

Emmanuel i Annick z Ruchu Focolari poświęcają swój wolny czas na pracę we Francuskim Czerwonym Krzyżu. Od początku kryzysu zdrowotnego wywołanego koronawirusem na całym terytorium Francji rozpoczęto działania wspierające osoby w trudnej sytuacji. Także oni włączyli się w pomoc.

[Czytaj wszystko ]

Ewangelia zrealizowana: „dajcie a będzie wam dane”

Ewangelia zrealizowana: „dajcie a będzie wam dane”

Jezus objawia nowość Ewangelii: Ojciec kocha osobiście każde swoje dziecko miłością “obfitującą”, podarowując mu zdolność ogarnięcia sercem braci. Są to słowa wymagające: podarować własne dobra materialne, gotowość przyjęcia, miłosierdzie, przebaczenie, naśladując Boga.

[Czytaj wszystko ]

Zrobić miejsce bliźniemu

Zrobić miejsce bliźniemu

Trzydniowa wideo-konferencja z udziałem delegatów Ruchu Focolari z całego świata i Rady Generalnej Ruchu rozpoczęła ostatnią fazę przygotowań do Zgromadzenia Generalnego Ruchu Focolari, które odbędzie się w styczniu 2021 r.

[Czytaj wszystko ]

Ruch Focolari

Ruch Focolari

„Ruch Focolari istnieje i działa po to by świat był bardziej zjednoczony”

Chiara Lubich i Ruch Focolari

Chiara Lubich i Ruch Focolari

Chiara Lubich poświęciła się Bogu mając 23 lata, to wydarzenie stało się podstawą narodzin Ruchu Focolari.

Kultura dialogu w duchowości jedności

Kultura dialogu w duchowości jedności

Czy da się z ludźmi mającymi inne poglądy niż nasze konstruktywnie dyskutować? Jeśli tak, to jak? I jak w tym dialogu nie zapomnieć o podstawowej wartości jaką jest miłość? O czym należy pamiętać zaczynając dialog z drugą osobą?

Objąć cierpienie świata

Objąć cierpienie świata

Coroczne spotkanie delegatów Ruchu Focolari z całego świat z członkami Rady Generalnej Ruchu odbywa się w formie wideokonferencji od czwartku 10 września  do soboty 12 września. Prezydent Ruchu Focolari Maria Voce zwróciła się do wszystkich członków Ruchu.

[Czytaj wszystko ]

Całość we fragmencie

Całość we fragmencie

Niedawno ukazała się nowa książka współprezydenta Ruchu Focolari, Jesúsa Morána, zatytułowana: „Carisma e profezia” [Charyzmat i proroctwo]. Jest to kontynuacja poprzedniej książki pt.: „Fedeltà Creativa. La sfida dell’attualizzazione di un carisma” [Twórcza wierność. Wyzwanie urzeczywistniania charyzmatu]. Opierając się na kilku wystąpieniach z ostatnich trzech lat, autor przedstawia w tej książce swoją refleksję nad „geniuszem eklezjalnym” Chiary Lubich. Poniżej wywiad z autorem książki.

[Czytaj wszystko ]