Kultura dijaloga koju propagira Pokret je ona koja nastaje spontano, kroz iskustvo ljubavi u međusobnim odnosima i kroz širenje duhovnosti u svetu.

Tokom godina, uspostavljaju se dijalozi koji imaju veliki uticaj s obzirom na aktuelni kontekst. Oni nastaju unutar samih Crkava, između različitih hrišćanskih Crkava, između pripadnika različitih religija, između vernika i ljudi dobre volje bez religioznog opredeljenja, i sa savremenom kulturom uopšte.
Ti dijalozi su se pokazali kao najuspešniji putevi za postizanje jedinstva u duhu bratstva među ljudima.
Dijalog je najbolji put za prevazilaženje konflikata i predrasuda, za podsticanje jedinstva i saradnje, a bez sinkretizma i kroz vernost sopstvenom identitetu.

Članci

Bratstvo kao odgovor

Nakon tragičnih napada u Francuskoj i drugim mestima, predlažemo zbog svoje aktuelnosti odlomke iz intervjua sa Kjarom Lubik, snimljenom nakon rušenja „Kula bliznakinja“ u Njujorku 2001. godine.

[Pročitaj više]

Da li je dijalog potreban?

Da li je dijalog potreban?

U vezi sa poslednjim masakrima koji su se desili u Parizu, u Nigeriji i u Pakistanu, prenosimo izjavu Marije Voče, Predsednice Pokreta Fokolara, bez da zaboravimo i na druge aktuelne konflikte.

[Pročitaj više]
«...678910