Kultura dijaloga koju propagira Pokret je ona koja nastaje spontano, kroz iskustvo ljubavi u međusobnim odnosima i kroz širenje duhovnosti u svetu.

Tokom godina, uspostavljaju se dijalozi koji imaju veliki uticaj s obzirom na aktuelni kontekst. Oni nastaju unutar samih Crkava, između različitih hrišćanskih Crkava, između pripadnika različitih religija, između vernika i ljudi dobre volje bez religioznog opredeljenja, i sa savremenom kulturom uopšte.
Ti dijalozi su se pokazali kao najuspešniji putevi za postizanje jedinstva u duhu bratstva među ljudima.
Dijalog je najbolji put za prevazilaženje konflikata i predrasuda, za podsticanje jedinstva i saradnje, a bez sinkretizma i kroz vernost sopstvenom identitetu.

Članci

Hesus Moran: dijalog života

Kjara Lubik želela je da dođe do Istine učeći filozofiju, međutim, nije imala mogućnosti da studira. Ipak, osetila je u svojoj duši kao da joj neko kaže: Ja ću biti tvoj učitelj. Ceo svoj život provela je u dijalogu sa Njime, sa Hristom. Taj svoj dijalog prenela je i na druge. Njeni razgovori su bili dijalozi života između osoba. Tako i njen ekumenizam, nije bio teološki, već dijalog života.

[Pročitaj više]

“Hrišćani na putu prema jedinstvu”

“Hrišćani na putu prema jedinstvu”

Ekumenski kongres pokreta Fokolara koji je održan u periodu od 09. do 13.maja tekuće godine, okupio je preko 700 učesnika i vernika u Centru Mariapolija, Kastel Gandolfu, nadomak Večnog grada – Rima. Grupa iz Srbije se pridružila ovom hodočašću u potrazi za dijalogom među svim hrišćanima na velikom ekumenskom susretu.

[Pročitaj više]