Vesti s ekumenske katedre univerziteta “Sophia”

 
Od 5. do 27. marta 2018. godine održava se prvi ciklus lekcija na temu "Eklisiologija Pravoslavne crkve". 7. marta održano je javno predavanje na temu "Sveti svepravosalvni sabor na Kritu (2016), geneza i značaj"

Univerzitetski institut Pokreta fokolara nakon svečane inauguracije Međunarodne ekumenske katedre „Vaseljenski patrijarh Atinagora – Kjara Lubik“, održane 14. decembra na Univerzitetu “Sophia” u Lopijanu, uz čestitke i podršku pape Franje i Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja I, sada počinje sa serijom lekcija od 5. do 27. marta na temu “Eklisiologija Pravoslavne crkve”. Koautori su Nj.E. Maksimos Vgenopoulos, mitropolit Selivrije i prof. Pjero Koda.

Jedinstvena katedra na međunarodnoj akademskoj i kulturnoj sceni, otvara se 50 godina nakon prvog susreta patrijarha Atinagore I i Kjare Lubik. Želi da oživi i aktualizuje nasleđe tog susreta, ono šta je Patrijarh tada poverio Kjari: “Velika je stvar da se možemo upoznati; Više vekova živeli smo podeljeni, bez braće, bez sestara, kao siročad! Prve decenije hrišćanstva bile su namenjene dogmama i organizaciji Crkve. U sledećih deset vekova šizme živeli smo podeljeni. Treća epoha je epoha ljubavi”.

U pozdravnom govoru, na otvaranju 5. marta, dekan Univerziteta “Sophia”, Pjero Koda, pozivajući se na specifičnu metodologiju načina studiranja i života Univerziteta, koji se bazira na međusobnoj ljubavi prema Hristovoj novoj zapovesti, rekao je, “Želimo da se spremimo da kompetentno i sa ushićenjem budemo sluge i svedoci ekumenizma koji izvire iz ljubavi Svete Trojice, principa, oblika i cilja svakog jedinstva u bogatstvu i lepoti različitosti. Samo tako možemo obostrano primati darove koje pružamo jedni drugima, crpeći iz neprocenjivih blaga milosti, koje se čuvaju u tradicijama naših crkava. Samo na ovaj način možemo ljubavlju popuniti daljine koje nas još uvek razdvajaju. Samo na ovaj način možemo obogatiti jedni druge. Samo na taj način možemo sa Božijom milošću doći do punog i vidljivog jedinstva”.

U pozadini kriza, političke, društvene i verske ravnoteže, kako na Bliskom i Srednjem Istoku tako i između dve obale Mediterana, osnivanje katedre dobija kulturni i društveni značaj na međunarodnom nivou, predlažući pokretanje laboratorije za studije i istraživanja za nove generacije.

Cilj katedre je proučavanje kulturološkog značaja ekumenskog puta ka potpunom jedinstvu hrišćana, s osvrtom na istorijske faze, egzistencijalne i socijalne implikacije, kroz razmenu duhovnih, teoloških i kulturnih bogatstava hrišćanskog Istoka i Zapada. ”Sophia” želi da bude mesto akademskih studija i istraživanja, kvalifikovano za sve koji žele da doprinesu svojim mislima, dijalogom i životom promovisanju jedinstva između Pravoslavne i Katoličke crkve, u službi susreta između naroda i kultura.

Rules(500)