test_marius=

Hesus Moran: dijalog života

Kjara Lubik želela je da dođe do Istine učeći filozofiju, međutim, nije imala mogućnosti da studira. Ipak, osetila je u svojoj duši kao da joj neko kaže: Ja ću biti tvoj učitelj. Ceo svoj život provela je u dijalogu sa Njime, sa Hristom. Taj svoj dijalog prenela je i na druge. Njeni razgovori su bili dijalozi života između osoba. Tako i njen ekumenizam, nije bio teološki, već dijalog života.

[Pročitaj više]
test_marius=
Kreativnost: istinsko osveženje harizme

Kreativnost: istinsko osveženje harizme

Razgovor sa Hesusom Moranom, autorom knjige “Kreativna vernost. Izazov osvežavanja jedne harizme”. U fokusu su dva argumenta: globalne izazove današnjice i potreba za osveženjem duhovnosti pokreta, posebno nakon smrti osnivača.

[Pročitaj više]
12