Nova katedra na univerzitetu Sophia

 
Univerzitetski institut Pokreta fokolara “Sophia” (Lopjano, Firenca) otvara Međunarodnu ekumensku katedru „Patrijarh Atinagora - Kjara Lubik”.

Medjuhriscanski dijalog1v3Eklisiologija Pravoslavne crkve i put ekumenskog dijaloga sa Katoličkom crkvom”, 2017/2018. *

Za početak rada katedre 14. decembra 2017. Njegovo visokopreosveštenstvo Genadios Zervos, Mitropolit Italije i Malte, održao je konstitutivno predavanje pod naslovom “Patrijarh Atinagora i Kjara Lubik: protagonisti jedinstva”.

Cilj katedre je proučavanje kulturološkog značaja ekumenskog puta ka potpunom jedinstvu hrišćana, s osvrtom na istorijske faze, egzistencijalne i socijalne implikacije, kroz razmenu duhovnih, teoloških i kulturnih bogatstava hrišćanskog Istoka i Zapada.
”Sophia” želi da bude mesto akademskih studija i istraživanja, kvalifikovano za sve koji žele da doprinesu svojim mislima, dijalogom i životom promovisanju jedinstva između Pravoslavne i Katoličke crkve, u službi susreta između naroda i kultura.

Ideja otvaranja nove katedre se rodila prilikom svečanog uručenja Vaselenskom patrijarhu Vartolomeju počasnog doktorata iz kulture jedinstva, 26.oktobra 2015.  Više o tome pročitajte ovde

Dodatne informacije o otvaranju katedre pročitajte na sajtu Srpske Pravoslavne Crkve  ovde

Intervju sa Vaselenskim patrijarhom

Više o univerzitetu Sophia

Rules(500)