Patrijarh Vartolomej I, doktor kulture jedinstva

 
Univerzitetski institut Sofija uručuje Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju počasni doktorat iz kulture jedinstva “za njegovo služenje jedinstvu čovečanstva”

“Dostojno priznanje za trud Vaše Svetosti na promovisanju kulture jedinstva, i doprinos koji ste dali na zajedničkom putu naših Crkava ka punom i vidljivom jedinstvu ”, rekao je Papa Franja u svojoj poruci Patrijarhu Carigradskom.

Vratimo se na odnose između dve “sestrinskecrkve, rekao je Vartolomej I, u svojoj lectio magistralis nakon dodele titule doktora kulture jedinstva Univerzitetskog instituta Sophia, 26. oktobra. Odnose koji su obeleženi vekovima nerazumevanja i povremeno usmeravani na put ka jedinstvu, povlačenjem uzajamnih anatema i zahvaljujući koracima koji su napravljeni pod vođstvom istaknutih ličnosti kao što su Pavle VI i Atenagora I, čiji je naslednik Vartolomej. Na to se nadovezao Papa Franja, koji je nedavno naglašavao upravo vrednost “sinodalnosti” kao ključnog elementa za vođenje Crkve Hristove, a u više navrata se ispoljio duhovni sklad poglavara dveju Crkava. U poruci, koju je pročitao kardinal Betori, Papa Franja se obraća “voljenom bratu Vartolomeju” naglašavajući “zajedničko napredovanje naših Crkava ka potpunom i vidljivom jedinstvu, kojem – kako piše – posvećeno i istrajno težimo”. Poruka koja je dirnula u srce Patrijarha, koji je izjavio da je “presrećan” i da “se vraća u Istambul snažniji, sigurniji”, jer u Rimu ima “brata koji želi da zajedno sa nama radi na tome i moli se za to da se ubrza jedinstvo naših Crkava”, i kojem odgovara šaljući mu “Celiv mira” i izgovarajući molitvu ‘mnogaja ljeta’ (ad multos annos) za Papu Franju.

Na pomolu je istorija, ona ista koja je zabeležila nepriznavanje onog drugog kao hrišćanina”, i čiji su “nosioci glavni akteri novog proleća Crkve: to su oni koji će staviti jedinstvo u centar sopstvenog pastirskog delovanja zarad dobra svih ljudi”, i sa jedinim ciljem a to je da se “otvore putevi Gospodnji”; i na pomolu je budućnost, u kojem će bilo Crkva bilo ljudske institucije razumeti da “je različitost dar a ne izvor sukoba, bogatstvo a ne neravnoteža, život a ne smrt ”, kako kaže Patrijarh u svom govoru.

Nalazimo se u gradiću Pokreta fokolara u Loppianu, gde je sedište Univerzitetskog instituta Sophia, koji svečano obeležava osmogodišnjicu svog postojanja. Ovom izuzetnom prilikom – posete Njegove Svetosti Vartolomeja I – prisutni su, pored hiljada i hiljada ljudi, i razne delegacije Pravoslavne Ckrve, predstavnici Katoličke Crkve, građanske institucije, docenti sa raznih univerziteta, jedna grupa muslimana, a registrovano je oko 4.000 osoba koje prate prenos uživo ovog događaja preko interneta.

U priznanju koje je pripalo Patrijarhu Carigradskom izražena je zahvalnost za “strpljivo, hrabro i vredno zalaganje na stvaranju kulture jedinstva”, čiji je “akter koga su rado slušali na međunarodnoj sceni, u dijalogu usmerenom na postizanje potpunog jedinstva Crkava, u susretu različitih religioznih tradicija i iskustava, u saradnji žena i muškaraca svih ubeđenja, koji hodaju stazama bratske ljubavi”, kaže prof. Piero Koda, dekan Instituta. U još jednom intervjuu dodaje – objašnjavajući šta je to kultura jedinstva – da se ne radi o utopiji, već o “inspiraciji zahvaljujući kojoj je Kjara Lubik shvatila da harizma jedinstva, koju joj je Bog dao, može postati i kulturni izraz: naravno, uvek je potrebno posredovanje, paradigme, kako kaže Franjo, potrebna je kulturna revolucija da bi se jedno biće moglo usmeriti prema novim granicama, i upravo iz tih razloga je nastao Univerzitetski institut Sophia”.

Marija Voče, predsednica pokreta fokolara, izrazila je, u ime čitavog pokreta, u svom obraćanju Patrijarhu čast i zadovoljstvo što mogu da ga dočekaju ovde u gradiću Loppiano, naglašavajući ključnu ulogu koju mu fokolarini pripisuju kao duhovnoj i intelektualnoj ličnosti, i vrednost njegovog svedočenja i njegovih “apela na očuvanje životne sredine kao zajedničkog doma svih naroda ”. “Dijalog je naš zajednički prioritet”, nastavila je Marija Voče, sa željom da “se nastavi na putu ka punom skladu ideala i realnog življenja”. A iduća faza, koju je pomenuo Vartolomej I u intervjuu datom po završetku ceremonije, biće u novembru, u Istambulu, gde će se okupiti episkopi raznih crkava – prijatelji fokolara: “tamo ćemo imati priliku – rekao je – da izrazimo svoju spremnost da radimo na jedinstvu naših Crkava. Drago nam je i spremni smo da ih dočekamo i da razmenimo celiv mira između Istoka i Zapada”.

Jedinstvo u različitosti je jedna od “novih sintagmi” koje su izrečene i koje dekan Piero Koda još uvek snažno ističe: “Jevanđelje ne nameće jednoobraznost, već vrednovanje različitosti. Razlike predstavljaju jedinstvo upravo u meri u kojoj, pošto izviru iz istog izvora, stupaju u međusobne odnose, drugim rečima uspevaju da otkriju jedne u drugima darove koje svako od nas nosi u sebi. Zbog toga je različitost kruna jedinstva kada se proživljava kao odnos, odnosno kao bratstvo, kao zajednica”.

“Upravo prihvatanjem različitosti – zaključuje Patrijarh – preko dijaloga ljubavi, međusobnog poštovanja, prihvatanja Drugog i naše otvorenosti da prihvatimo druge ili da budemo prihvaćeni, možemo postati za svet ikone Hristove i poput Njega, biti istovremeno u jedinstvu i različiti”.

Video uručenja počasnog doktorata

Rules(500)