Reč života

 
pojedine rečenice Svetog Pisma, koje se u praksi Pokreta fokolara biraju za svaki mesec i sprovode u život

FabioCiardiKomentari za 2015-2018. godine su bili povereni dr Fabiju Čardi, svešteniku-redovniku, profesoru na institutu Claretianum u Rimu i članu Pokreta fokolara. Zašto? Na ovo pitanje on odgovara u novembru 2015. u intervju časopisu „Citta nuova“: „Mnogo godina sam živeo uz Kjaru Lubik, radeći sa njom pre svega na području duhovne teologije. U poslednje vreme, kada je Kjara bila bolesna, pomagao sam joj u pripremanju komentara Reči života. Nadam se da moje dugogodišnje prisustvo u Školi Abba – centru za interdisciplinarne studije koji proučava temeljne tekstove harizme jedinstva – omogućilo mi je da upijem malo njene mudrosti i da je izrazim i u ovim novim komentarima“.

Mnoge generacije hrišćana živele su Reč Božju. Koju novost je donela Kjara Lubik? -drugo je pitanje iz intervjua. „Obično se zaustavljamo na razmatranju ili molitvi. Ovde se traži sprovođenje Reči u praksu, prelivanje u život, onako kako opominje sveti Jakov: “Budite vršioci reči, a ne samo slušaoci” (Jak. 1, 22 ). Autentično slušanje, slušanje srcem, a ne samo sluhom, jednako je usvajanju reči, tako da se njom prožima sav hrišćanski život. Kjara je uz to i usmerila pažnju na društvenu dimenziju reči Božje: ona mora da rodi hrišćansku zajednicu. Tome pomaže „zajedništvo reči života“, tj razmena među onima koji je žive plodovima koji ona proizvodi, tako da se pomaže otkrivanju svih njenih mogućnosti“.

“Pre nego što mi živimo Reč, ako dobro pogledamo, Reč nas oživljuje”, nastavlja. “Reč, pisala je Kjara, treba da bude “pojedena” kako bi dala život Hristu u nama i Hristu među nama”. Ona je više od hrane, ako tako možemo reći, poput je vazduha koji udišemo, bez kojega ne bismo mogli da živimo. Govoreći o svom iskustvu na počecima Pokreta, Kjara je tvrdila: “Hranili smo se njome u svim trenucima našeg života. Kao što telo diše da bi moglo da živi, tako i duša da bi živela, živela je Reč“.

O.Čardi smatra: „Usled tradicije koju je ona otvorila, pozvani smo i dalje konsultovati Sveto Pismo, upravo kako je to činila Kjara, jer Sveto Pismo uvek ima nove odgovore na iznova različite situacije.“ I dalje: „Njeni komentari ostaju dragoceno blago na koje ćemo i dalje da se usmeravamo, oni će biti uvek predmet razmatranja i izvor nadahnuća.“ Na kraju poručuje: „Svestan sam da je moj deo samo mali uvod u čitanje Reči života. U čitaocu ostaje Reč života, a ne komentar, i ona donosi plodove“.

Rules(500)