test_marius=
Eco Plan

Eco Plan

“Wij zetten ons in voor de ecologische duurzaamheid van onze structuren en activiteiten (…) voor de vorming van een milieubewustzijn dat leidt tot duurzamere manieren van leven. Ecologische omschakeling” is een van de doelstellingen die de Focolarebeweging op de Algemene Vergadering van 2021 heeft vastgelegd. Als antwoord op deze dringende behoefte werd het Focolare EcoPlan […]

[Lees verder]
test_marius=
Integrale ecologie: klimaat-, energie- en milieuvraagstukken

Integrale ecologie: klimaat-, energie- en milieuvraagstukken

Het thema van Samuel Mattern, bio-ingenieur en doctor in de agronomische wetenschappen, over klimaat-, energie- en milieuvraagstukken, is enkel beschikbaar in het Frans.
Het werd gegeven in een van de workshops gedurende de ochtendsessie van 22.1.2022 over ‘Integrale ecologie in de wereld vandaag’,

2022 01 22 SamuelMattern Enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux
 
Recommend on FacebookTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Rural Academy: ecology in agriculture, farming, urban farming

Rural Academy: ecology in agriculture, farming, urban farming

De stichter van ‘RURAL ACADEMY’ heeft zijn project uitgelegd aan een sterk geïnteresseerd publiek gedurende een van de workshops van de ochtendsessie van 22.1.2022.
Dit thema is enkel beschikbaar in het Engels.
2022 01 22 Rural Academy and Integral Ecology English
Recommend on FacebookTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
De religieuze visie van de natuur volgens Laudato Si

De religieuze visie van de natuur volgens Laudato Si

Het thema van Nino Puglisi, dat hij op de ochtendsessie van 22.1.2022 gegeven heeft, ‘Integrale ecologie in de wereld vandaag’,  is enkel beschikbaar in het Engels.
2022 01 22 Nino Puglisi Religious vision of nature Laudato Si
Recommend on FacebookTell a friend

[Lees verder]
test_marius=
Integrale ecologie vanuit politiek engagement

Integrale ecologie vanuit politiek engagement

Integrale ecologie vanuit het hele mensbeeld: bouwen aan een sociaal-ecologisch beleid voor het post-coronatijdperk.
De centrale vraag in de uiteenzetting van Guy Knockaert: wat is er nodig om onze maatschappij zo te organiseren dat mens, samenleving en natuur gerespecteerd worden, dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft om een waardig bestaan op te bouwen, kortom wat […]

[Lees verder]
test_marius=
De schepping als sacrament van gemeenschap

De schepping als sacrament van gemeenschap

Nu het einde van de “Tijd van de Schepping” nadert, enkele overwegingen en ervaringen over de bijdrage die wij, wereldburgers, behorend tot verschillende religies, kunnen leveren aan de bescherming van onze planeet en de mensheid.

Als “een zuster, met wie wij het bestaan delen, en als een moeder die ons in haar armen sluit.” Met deze […]

[Lees verder]
test_marius=
Chiara Lubich: een harmonieuze relatie met de natuur

Chiara Lubich: een harmonieuze relatie met de natuur

Vandaag, 4 oktober, is het feest van Franciscus van Assisi, patroonheilige van de ecologie, en het einde van de “Tijd van de Schepping”, de jaarlijkse viering van gebed en actie voor ons gemeenschappelijk huis. De verschillende Kerken en kerkelijke gemeenschappen over de hele wereld verenigen zich om de schepping te beschermen en te verdedigen. Chiara […]

[Lees verder]
test_marius=
Durven het initiatief nemen – Een golf van solidariteit

Durven het initiatief nemen – Een golf van solidariteit

Deze zomer was ik met een twintigtal mensen uit Luxemburg (Groothertogdom) ingeschreven voor de Mariapolis (intergenerationele ontmoeting van Focolare) in Gemünd in de Eiffel, Duitsland. Maar twee weken voor ons vertrek werd ons programma op de kop gezet door de verwoestende overstromingen in de regio. De jeugdherberg die onderdak moest bieden aan de deelnemers werd […]

[Lees verder]
test_marius=
Overstromingen bij ons in Chênée

Overstromingen bij ons in Chênée

Voor mij begon het allemaal op de eerste avond van de Mariapolis (een bijeenkomst voor alle generaties, van 14 tot 18 juli) met een telefoontje: “Mam, er stijgt water in de kelder en de auto is weg! Wat moeten we doen?”
De volgende dag kom ik thuis na eindeloze omwegen omdat het water nog steeds stijgt […]

[Lees verder]
12345»