test_marius=
De schepping als sacrament van gemeenschap

De schepping als sacrament van gemeenschap

Nu het einde van de “Tijd van de Schepping” nadert, enkele overwegingen en ervaringen over de bijdrage die wij, wereldburgers, behorend tot verschillende religies, kunnen leveren aan de bescherming van onze planeet en de mensheid.

Als “een zuster, met wie wij het bestaan delen, en als een moeder die ons in haar armen sluit.” Met deze […]

[Lees verder]
test_marius=
Chiara Lubich: een harmonieuze relatie met de natuur

Chiara Lubich: een harmonieuze relatie met de natuur

Vandaag, 4 oktober, is het feest van Franciscus van Assisi, patroonheilige van de ecologie, en het einde van de “Tijd van de Schepping”, de jaarlijkse viering van gebed en actie voor ons gemeenschappelijk huis. De verschillende Kerken en kerkelijke gemeenschappen over de hele wereld verenigen zich om de schepping te beschermen en te verdedigen. Chiara […]

[Lees verder]
test_marius=
Durven het initiatief nemen – Een golf van solidariteit

Durven het initiatief nemen – Een golf van solidariteit

Deze zomer was ik met een twintigtal mensen uit Luxemburg (Groothertogdom) ingeschreven voor de Mariapolis (intergenerationele ontmoeting van Focolare) in Gemünd in de Eiffel, Duitsland. Maar twee weken voor ons vertrek werd ons programma op de kop gezet door de verwoestende overstromingen in de regio. De jeugdherberg die onderdak moest bieden aan de deelnemers werd […]

[Lees verder]
test_marius=
Overstromingen bij ons in Chênée

Overstromingen bij ons in Chênée

Voor mij begon het allemaal op de eerste avond van de Mariapolis (een bijeenkomst voor alle generaties, van 14 tot 18 juli) met een telefoontje: “Mam, er stijgt water in de kelder en de auto is weg! Wat moeten we doen?”
De volgende dag kom ik thuis na eindeloze omwegen omdat het water nog steeds stijgt […]

[Lees verder]
test_marius=
De ozon, het giftige gas dat leven op de aarde mogelijk maakt

De ozon, het giftige gas dat leven op de aarde mogelijk maakt

16 september is de Werelddag voor de bescherming van de ozonlaag.
Maar…wat weten we over dit gas? Waarom is het zo belangrijk voor het leven op Aarde? Wij vroegen het aan Dr. Alcide di Sarra, een Italiaanse wetenschapper die werkt in het Laboratorium voor Observaties en Metingen voor Milieu en Klimaat bij ENEA (het Italiaanse Nationale […]

[Lees verder]
test_marius=
De nieuwe adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jar is er!

De nieuwe adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jar is er!

Al ruim dertig jaar wordt de Adventskalender verspreid door de Nieuwe Families van de Focolarebeweging. Deze kalender geeft ons de gelegenheid om de Advent op een originele manier te beleven, thuis, in de parochie of in de klas. Samen met de kinderen kunnen we speciale aandacht geven aan de zorg voor elkaar en voor onze […]

[Lees verder]
test_marius=
De aarde weent

De aarde weent

“Of de mens nu de integriteit van de aarde aantast door klimaatverandering te veroorzaken, de aarde van haar natuurlijke bossen te beroven of haar wetlands te vernietigen; of de mens zijn medemens ziektes toebrengt door water, bodem, lucht en milieu te verontreinigen met verontreinigende stoffen, dit zijn allemaal zonden”; want “een misdaad tegen de natuur […]

[Lees verder]
test_marius=
De kracht van het SAMEN

De kracht van het SAMEN

Na de verwoestende overstromingen in Wallonië werden, in overleg met vrienden ter plaatse in de regio Luik, producten ingezameld in Brussel en Luxemburg en daarheen vervoerd. Vanuit Rotselaar hebben vrijwilligers al verschillende keren met volle auto’s de reis gemaakt, en deze solidariteitsactie gaat door.
Het ‘samen’ is meer dan ooit hier bij ons een uitdaging. Na […]

[Lees verder]
test_marius=
‘Kommaraf’ in coronatijd

‘Kommaraf’ in coronatijd

Kommaraf is een vzw met een voedselbedelingspunt en een sociale kruidenier voor de meest kwetsbare personen in Aarschot. Al zeven jaar help ik als een van de dertig vrijwilligers voor honderdvijftig gezinnen.
Het is een fijne samenwerking waarbij ieder zijn talenten inzet en komt helpen volgens zijn mogelijkheden. Om de twee weken gaan we naar de […]

[Lees verder]
test_marius=
Overschrijdingsdag: de Aarde vraagt om hulp

Overschrijdingsdag: de Aarde vraagt om hulp

29 juli 2021 was de laatste dag van het lopende jaar wat betreft de beschikbaarheid van hulpbronnen op aarde voor de mens. Hoe kunnen we deze verspilling tegengaan? De jongeren van de Focolarebeweging hebben twee projecten gelanceerd om bij te dragen tot de ecologische bekering.
Overschrijdingsdag is de symbolische datum die het moment aangeeft waarop de […]

[Lees verder]
12345»