David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlament: “Gezaghebbende getuige en bouwer van een broederlijk Europa”

 

David Sassoli, Italiaans voorzitter van het Europees Parlement, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige stoornis van het immuunsysteem. In 2021 nam hij deel aan het internationale forum “DareToCare”, een centraal evenement van de United World Week. Hij stemde ermee in om te spreken met een groep jongeren die betrokken zijn bij de “Dare to Care”-campagne. Het waren studenten internationale betrekkingen, politici, communicatoren en jonge vredesactivisten uit Italië, Tsjechië, Polen, België, Colombia, Hongarije en Rwanda. Hun vragen gingen over thema’s als democratie, de toetreding van Europa tot het Verdrag inzake het verbod op kernwapens, de opvang van asielzoekers en humanitaire corridors, en de klimaatcrisis.

Margaret Karram, voorzitster van de Focolarebeweging, zei dit vanmorgen bij het vernemen van het overlijden van de voorzitter van het Europees Parlement. “s Nachts moeten wij de zetel van het Europees Parlement openstellen voor daklozen omdat het pijnlijk is om te zien hoeveel mensen in de nissen van ons gebouw in Brussel beschutting zoeken tegen de intense kou. De armen kunnen niet wachten”. Deze woorden van president Sassoli in 2019 geven mij de maat aan van zijn menselijke en burgerlijke gestalte, en van zijn idee van Europa. Vandaag willen wij, samen met de ontroering om dit grote verlies, met diepe dankbaarheid deze waarden verwelkomen die wij als de onze beschouwen en ons steeds meer inzetten voor de verwezenlijking ervan.

David Sassoli en de jongeren

In mei 2021, tijdens een uitwisseling met de Jongeren voor een Verenigde Wereld van de Focolarebeweging, zei voorzitter Sassoli over #daretocare, een internationaal project waarvoor de jongeren hem hadden uitgenodigd als getuige van een politiek die zorg draagt voor de wereld, te beginnen met haar wonden: “Dit beeld van ‘zorg dragen voor’ is heel mooi, omdat de politiek deze horizon heeft, ze kan geen andere hebben; zorg dragen voor mensen, voor de eigen gemeenschap, voor steden. Ik denk dat het een uitdrukking is die echt de wens weergeeft om op de toekomst te wedden.”

“Ik was een van de jonge Europeanen die het voorrecht hadden met president Sassoli te spreken,” herinnert Conleth Burns zich, een Ierse onderzoeker en een van de organisatoren van het evenement. “Twee dingen vielen ons op in wat hij ons vertelde: zijn overtuiging dat een politiek die diep geworteld is in de zorg voor mensen en gemeenschappen de beste politiek is, die in staat is de samenleving te veranderen. En ten tweede zijn wens om de politiek en de instellingen zelf dichter bij de mensen te brengen om onze Europese democratie te versterken. De visie van president Sassoli en zijn getuigenis in dienst van het algemeen belang, als journalist en politicus, zullen ons allen blijven inspireren.”

Clara Verhegge, een jonge Belgische die ook met de voorzitter sprak, zei: “Zijn inzet voor de Europese opvang van migranten – ondanks zijn gevoel van machteloosheid – raakte mijn hart en dat van veel andere jongeren. Toen we met hem spraken, begreep ik dat ik niet alleen was. Integendeel, ik ben er nog meer van overtuigd geraakt dat Europa op een dag ook met één stem zal spreken als het om vluchtelingen gaat.”

Op de vraag van Mátyás Németh, een jonge Hongaar, of de klimaatkwestie een kans kan zijn voor de volkeren van Europa om zich te verenigen, antwoordde voorzitter Sassoli dat Covid Europa ervan bewust heeft gemaakt dat dit een kans is om opnieuw een gemeenschappelijk beleid te lanceren waarop het herstel van Europa na de pandemie kan worden gebaseerd.

Stefania Tanesini, www.focolare.org

Lees ook