Een namiddag van islamo-christelijke dialoog in het licht van de ecologie

 

Er was veel enthousiasme en een groot verlangen om de visie en de voorbeelden die op zondag 1 december werden voorgelegd aan een groep moslims en christenen van Namen, in praktijk te brengen! Deze groep komt regelmatig samen gedurende het jaar en deze keer was ecologie het thema: een algemene voorstelling gebaseerd op de intuïties van Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, en op de encycliek van Paus Franciscus: “Laudato si”, gevolgd door workshops die aantoonden dat “een ecologische bekering” een grote impact heeft op ons dagdagelijks leven.

Een twintigtal moslims en christenen, kinderen inbegrepen, en Stéphane Colin en Joëlle Mosselmans, animators van de namiddag. De wezenlijke link tussen alle elementen van de schepping werd geschetst en de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben om de schepping te brengen naar de verwezenlijking van het plan van God. De overeenstemming tussen moslims en christenen was indrukwekkend. De workshops hadden als onderwerp de conditie van onze planeet, de productie van ambachtelijke zeep en huishoudelijke deodorant, portemonnees uit lege melk tetrapack.

Wordt vervolgd.

 

 

Lees ook