Het netwerk « Samen voor Europa » vierde haar 20ste verjaardag

 

Het pan-Europese netwerk van Bewegingen en Gemeenschappen van verschillende Kerken, waaronder de Focolarebeweging, één van de initiators, telt meer dan 300 verenigingen en is  samengesteld door Anglicaanse, Orthodoxe, Katholieke, Evangelische en Vrije Kerken. De 20ste verjaardag werd gevierd gedurende een bijeenkomst in het Oecumenisch stadje Ottmaring en werd afgesloten in het Stadhuis van Ausburg (Duitsland). Een vernieuwde inzet om ambassadeurs van vrede en teken van hoop tussen de verschillende Kerken en de maatschappij te zijn.

Meer dan 300 leden van het netwerk « Samen voor Europa »(SvE), vertegenwoordigers van 55 Bewegingen en Gemeenschappen uit 25 landen zijn van 7 tot 9 november samengekomen in het internationale focolarestadje in Ottmaring en in Augsburg in Duitsland. Gedurende deze bijeenkomst werd ook de 20ste verjaardag van «  Samen voor Europa » gevierd. Op 31 oktober 1999, dag van het plechtige ondertekenen van de « Gemeenschappelijke Verklaring over de leer van de rechtvaardiging  », was een groep verantwoordelijken van verschillende christelijke bewegingen van verscheidene christelijke denominaties in de kerk van de H. Anna in Augsburg samen gekomen om bewust te worden van hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het samen promoten en leven van een reëel oecumene. Nadat de verantwoordelijken van de Lutherse Federatie en de Katholieke Kerk het gemeenschappelijk document ondertekend hadden en daarbij een eind maakten aan de doctrinaire beschuldigingen van de laatste eeuwen, hebben de vertegenwoordigers van de charisma’s van de verschillende denominaties besloten om de eenheid in diversiteit te promoten in hun Kerken, in de maatschappij en in de politiek. Hun engagement heeft « Samen voor Europa » doen ontstaan. Vandaag zien we hoe dit kleine zaad vrucht gebracht heeft in heel Europa: met de jaren hebben meer dan 300 gemeenschappen, bewegingen en ministeries zich bij dit initiatief aangesloten.

Het stadhuis van Augsburg heeft vandaag een grote interesse voor « Samen voor Europa » en dat is belangrijk: de Europese vertegenwoordigers waren uitgenodigd voor een receptie in de « Gouden Zaal » van het Stadhuis en de burgemeester, dh. Kiefer,  heeft de nadruk gelegd op de gemeenschappelijke convergentie punten en doelstellingen van het netwerk en de stad. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de stad het stadhuis ter beschikking gesteld van de vergadering, als teken van haar waardering en dankbaarheid. Tezelfdertijd heeft de aanwezigheid van de civiele en religieuze autoriteiten aangetoond dat het netwerk een belangrijke rol speelt als « brug » in de Kerken en met de maatschappij.

De bijeenkomst werd beëindigd met een ontroerend oecumenisch gebed in de Lutherse kerk H. Anne en met een toorts processie op het plein van de kerk : velen herinnerden zich de vreedzame bewegingen die dertig jaren geleden op diezelfde dag geleid hadden tot de val van de Berlijnse muur en tot een nieuwe era van een verenigde Europa.

Gerhard Proß, moderator van deze bijeenkomst zag er een « leiddraad » in tussen deze gebeurtenissen en een toekomstige zending : « in deze tijden waar we ons in onszelf terugtrekken en onze grenzen afbakenen, willen wij, dank zij « Samen voor Europa » een profetisch teken zijn voor een geloofwaardige verstandhouding en samenwerking in Europa ».

Andrea Fleming

www.together4europe.org

 

Lees ook