Mattarella, President van de Italiaanse Republiek: De gemeenschap opbouwen

 

De president van de Italiaanse Republiek Sergio Mattarella heeft deze morgen een privé bezoek gebracht aan het internationaal Centrum van de Focolarebeweging in Rocca Di Papa (Rome ).

“Ik verheug me erop hier te zijn, dank zij dit zo gastvrije onthaal.  De bijdrage die de Focolarebeweging levert aan het land, bovenop de kerkelijke dimensie, is een bijdrage aan een oproep naar solidariteit, naar samenzijn”.

Met deze woorden heeft de President van de Italiaanse Republiek Sergio Mattarella, Margaret Karram, de presidente van de Focolarebeweging  bedankt voor de vriendschappelijke uitnodiging om het internationale centrum van de Focolari in Rocca Di Papa ( Rome )deze morgen te bezoeken.

“Het concept “Focolare” (haardvuur) om familie te vormen – zo vervolgde de President zijn groet aan de aanwezigen – houdt een voortdurende oproep in, in de algemene betekenis van gemeenschap,  om er zich rekenschap van te geven dat iedereen de anderen nodig heeft en dat we alleen samen een positief en acceptabel klimaat en vooruitgang kunnen opbouwen.

Deze bijdrage is voor ons land buitengewoon belangrijk”.

Buiten de presidente van de Focolari waren ook de co-president Jesús Morán en Maria Voce vorig presidente van de Beweging en de algemene Raad ter vertegenwoordiging van de Beweging in de wereld aanwezig.

Met dit bezoek wilde de President eer bewijzen aan de herinnering aan Chiara Lubich en Igino Giordani beiden begraven in de kapel van het Centrum.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden valt dit bezoek aan het graf van de eerbiedwaardige Giordani  –  oprichter , vader van de Republiek –  net op vandaag op 02 mei 2021, samen met de 25ste verjaardag van de geboorte van de Politieke Beweging voor de eenheid.  Deze werd gesticht door Chiara Lubich “omdat – dit zijn de woorden van de stichteres van de Focolari – de broederlijkheid een politieke klasse zou worden”.

De Paus heeft deze verjaardag ook in herinnering gebracht deze morgen in het Angelus, en heeft zijn wensen aan de leden van de Politieke Beweging voor de eenheid overgemaakt voor “ goed werk in dienst van een goede politiek”.

Bij zijn aankomst heeft President Mattarella de bronzen sculptuur van de eerbiedwaardige Giordani  willen zien, een werk van kunstenaar  Peter Kostner , dat op 18 april laatstleden werd geïnstalleerd ter gelegenheid van de 41ste verjaardag van zijn overlijden.

In haar begroeting heeft Margaret Karram verzekerd dat de Focolari verder initiatieven van solidariteit zullen ontwikkelen, “ ze uitbreiden naar de veelheid van personen die kwetsbaar zijn geworden door de sanitaire crisis. De wereld – ging ze verder – smeekt zeker in deze tijden om meer te delen en het ideaal van de eenheid van de Focolari kan, moet, zijn bijdrage hierin leveren”.

Herinnerend aan de nalatenschap van Chiara Lubich aan de aanhangers van de spiritualiteit van de eenheid “ wees familie”, heeft Margaret Karram besloten met de hoop “ het programma te realiseren dat we ons in de laatste generale Assemblee van de Focolarebeweging als doel gesteld hebben voor deze tijd, dat wil zeggen : de wereld omhelzen, gehoor gevend aan de roep van de mensheid, van de schepping en van de nieuwe generaties”.

De pandemie houdt niet op menselijke slachtoffers te vergen, de vrede kan met moeite standhouden in de internationale betrekkingen”, heeft de co-president van de Focolari Morán gezegd in zijn homelie in de Heilige Mis. “ Er is nood aan een meer intens gebed, vuriger. Maar opdat dit zou kunnen is het nodig dat de christenen ertoe besluiten  in Christus  te blijven, in zijn liefde, door het gebod van de wederzijdse liefde  in daden om te zetten”.

De aanwezigen groetend heeft de President nog gezegd : “ eerst is mij de kapel getoond met de prachtige mozaïek achter het altaar en met de graven van Chiara Lubich en Igino Giordani  waarvan ik het geluk gehad heb hem te kennen als jongeman, van Don Foresi : buitengewone personen”.

Over Giordani heeft de President ook gesproken in het voorwoord van de biografie die recent gepubliceerd werd : “ Igino Giordani een held zonder wapens ”( van Alberto Lo Presti, uitgevering Città Nuova ) en hem bestempeld als “ een getuige van christelijk leven waardoor men zich kan laten inspireren”.

 

 

 

 

 

Lees ook