Mijn wijding als diaken

 

Augustin Bokolo, die in 2010 als vluchteling met zijn vrouw uit Congo in België aangekomen is, wil met ons delen wat zijn wijding als permanente diaken voor het Bisdom van Hasselt, die op 9 juni 2019 plaatsvond, betekend heeft voor de pastorale eenheid van het dekenaat van Maasmechelen. Hij was al in contact gekomen met de Focolarebeweging in Congo (het kenmerk van deze beweging is de eenheid die Jezus aan zijn Vader gevraagd heeft – Jh 17,21) en Augustin houdt echt van een synodale Kerk.

https://www.tvl.be/nieuws/augustin-bokolo-is-eerste-diaken-van-afrikaanse-origine-in-bisdom-hasselt-79818

https://www.dekenaatmaasmechelen.be/diakenwijding/?fbclid=IwAR15Of-LIawEfuGHjeAPLpDLhLA2b_k68xaZCv0UI_7O-XE8Sbt23Mixhlw

“Het thema van mijn diakenwijding kondigde al de kleur van de eenheid aan: “wij stappen met Hem mee”. Samen stappen wij met Jezus Christus mee.

In onze pastorale Eenheid Sint Franciscus was mijn diakenwijding een zeer belangrijk moment om samen als Kerk iets te organiseren en samen te vieren : wij wilden er « een evenement  van maken want Augustin Bokolo uit Congo was de eerste allochtone diaken van Limburg !

A Tijdens de voorbereiding

Na mijn aanvaarding door de roepingencommissie en Mgr Patrick Hoogmartens, begon ons pastorale team onder begeleiding van deken Luc Herbots de voorbereiding van mijn diakenwijding : we moesten het datum van de wijding vastzetten, dit doorsturen naar het bisdom en dan publiceren… de liturgie samen voorbereiden met het bisdom.

De leden van onze kerk werden echt gemobiliseerd voor de organisatie en het succes van de viering. Het was niet de zaak van de familie Bokolo, maar van iedereen van ons in onze pastorale eenheid.

We hebben ook de wijding via de media georganiseerd:

 • Vijf weken op Facebook en in het parochieblad : « Wat het diaken-zijn betekent – elementen van de diakenwijding »
 • Tussen Pasen en Pinksteren staan alle weekendvieringen in het thema van de wijding: « WIJ STAPPEN MET HEM MEE »
 • De Pastorale Eenheid Sint Franciscus heeft de gebedskaarten geprint en heeft een gebedsmoment voor Familie Bokolo georganiseerd tijdens de zondagsvieringen.
 • Woensdag 8 mei : Annemie Ramaekers van “TVLimburg” gaat in gesprek met mij en mijn vriend Pater Jan Lenssen die missionaris in Rwanda was.
 • Er verschijnt ook een reportage van “TVL” in de Kerk van Opgrimbie met Augustin en diaken Leo
 • Tony Dupont van “Kerk en Leven” en Koen Snoekx van “Het Belang van Limburg” doen ook een interview met mij over mijn roeping tot diaken.

Zaterdag, 8  juni: Tentoonstelling over wijdingen in de Sint Kristoffelkerk/Opgrimbie, versiering van de Pastorij door de buren. Voor de eerste keer komen de buren samen om iets te doen en spontaan samen te bidden in de oude kapel van Opgrimbie( een boeddhist, een protestant en ongelovigen) en samen te vieren in de Pastorij. Vanaf deze dag worden Jenny en ik overal uitgenodigd bij de buren… ( dit wonder is een vrucht van de wijding ). Het cadeau van de buren : een reuze barbecue !

De versiering van de dekenale kerk voor de wijding wordt uitgevoerd door mensen uit verschillende parochies van onze pastorale Eenheid. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen.

B Tijdens de wijding zelf: op Pinksteren, 9 juni 2019

Onze dekenale kerk van Maasmechelen was vol : priesters, diakens, parochianen en mensen van verschillende religies en culturen: eenheid in diversiteit.

 • De aanwezigheid van onze Burgemeester en zin schepencollege
 • De voorganger, onze bisschop, Mgr Hoogmartens, met 24 concelebranten
 • De liturgie verzorgd door mensen uit verschillende parochies: lectoren, misdienaren
 • De gezang verzorgd door het Sint Fransciscuskoor( zo is het Federatiekoor geboren!)
 • De aanwezigheid van een Afrikaanse koor verrijkt de eenheid.
 • De Fanfare Sint Kristoffel heeft de wijding begeleid van de kerk naar de parochiezaal waar de receptie plaats vond.
 • De aanwezigheid van TV Limburg

HET WAS ECHT PINKSTEREN bij ons in Maasmechelen !”

Lees ook