Na 11 september 2001: voorbij de pijn, een golf van broederschap tussen moslims en katholieken

 

De solidariteit tussen katholieken en moslims in Indianapolis (VS) naar aanleiding van 11 september duurt voort.

In de dagen na de terreuraanslagen van 11 september 2001 kregen veel Amerikaanse moslims te maken met een agressieve en soms gewelddadige reactie van hun medeburgers, omdat degenen die op die dag vliegtuigen kaapten moslimextremisten waren.

Het Nur-Allah Islamitisch Centrum in Indianapolis was het doelwit van meerdere bommeldingen in de dagen na 9/11. Toen de moslims in het centrum op de vrijdag na de aanslagen bijeenkwamen om te bidden, wisten ze dus dat zij zelf het slachtoffer van een aanslag konden worden.

Maar ze waren niet alleen.

Zij werden die dag vergezeld door enkele van hun katholieke vrienden, leden van het Focolare. “Het was een zeer ontroerende ervaring,” zei David Shaheed, een lid van Nur-Allah, “Ze voelden ons als vrienden en buren. Ze hebben hun leven op het spel gezet om bij ons te zijn in deze zeer tumultueuze en beangstigende tijd. John Mundell maakte deel uit van de Focolare-groep die op 14 september 2001 naar Nur-Allah kwam. “Die ervaring was waarschijnlijk een van de heiligste momenten van mijn leven,” zei hij. “Toen wij als groep aankwamen en zij ons zagen, kon je aan hun gezichten zien dat zij begrepen dat onze aanpak authentiek was.”

De leden van Focolare wisten dat ze hun leven in gevaar brachten door ervoor te kiezen bij hun vrienden in Nur-Allah te blijven, na een bommelding tegen hun centrum. Maar de band van wederkerigheid met hen was sterk genoeg voor hen om het risico te aanvaarden.

“Gelukkig waren er die dag geen aanslagen. Maar sommige leden van Nur-Allah hadden zoveel waardering voor de solidariteit van hun katholieke vrienden dat zij zich twee dagen later bij hen aansloten voor de mis in de St Pius X-kerk. “Het was een wederzijdse liefde”, vertelde Mundell. Je reikte je hand uit met liefde en je kreeg een soort golf van liefde terug. Het was een heilig gevoel. Op een bepaalde manier was er de aanwezigheid van God in de relatie die we hadden opgebouwd.”

De vriendschap begon in 1997 en volgde het voorbeeld van Chiara Lubich, de stichtster van de Focolarebeweging, die de hand uitstak naar W.D. Muhammed, de leider van een tak van de Islam in de Verenigde Staten die hoofdzakelijk uit zwarte Amerikanen bestond. In de jaren die volgden op het begin van hun relatie in Indianapolis, organiseerden leden van Focolare en Nur-Allah ontmoetingen tussen katholieken en moslims die mensen uit het hele Midwesten aantrokken. Een van deze werd gehouden in Indianapolis minder dan twee maanden voor 9/11. Maar door de gebeurtenissen van die dag groeide hun relatie al snel op een manier die niemand zich had kunnen voorstellen.

“Er zijn tijden dat God ons oproept tot eenheid door pijn heen,” zei Michael Saahir, de imam verbonden aan Nur-Allah. Voor hem is dit een blijvende les van 9/11. “Maar al te vaak, als de pijn wegebt, vergeten we het,” zei hij. “Of we nemen niet eens de tijd om de lessen te leren die erbij horen. De eenheid van de menselijke familie is de belangrijkste les.”

In de maanden en jaren na die dag werden mensen uit beide geloofsgemeenschappen uitgenodigd in parochies in het aartsbisdom en daarbuiten, ook aan universiteiten, om te spreken over hun ervaringen en interreligieuze relaties. Naarmate deze uitnodigingen aanhielden, begon Mundell de betekenis te ontdekken van de eenvoudige persoonlijke relaties die hij in 1997 met zijn moslimvrienden had aangeknoopt. “Het deed ons beseffen hoe uniek deze relatie is en dat zij niet alleen tussen ons kan blijven bestaan,” zei hij. Saahir: “Ik ben blij dat onze relatie met Focolare een model kan zijn, niet alleen voor moslims en katholieken, maar voor allen die de realiteit kunnen zien van deze ervaring die zich nu in de loop van de tijd voltrekt.”

Door Sean Gallagher voor The Criterion, 3 september 2021,

de Kerk van Zuid-Centraal Indianapolis (VS) dienend sinds 1960.

Lees ook