test_marius=
Een namiddag van islamo-christelijke dialoog in het licht van de ecologie

Een namiddag van islamo-christelijke dialoog in het licht van de ecologie

Er was veel enthousiasme en een groot verlangen om de visie en de voorbeelden die op zondag 1 december werden voorgelegd aan een groep moslims en christenen van Namen, in praktijk te brengen! Deze groep komt regelmatig samen gedurende het jaar en deze keer was ecologie het thema: een algemene voorstelling gebaseerd op de intuïties […]

[Lees verder]
test_marius=
Het Offerfeest

Het Offerfeest

Ik ga met trein en metro naar Brussel en vraag me af of ik wel een moslim zal kunnen een fijn Offerfeest wensen (het Offerfeest is voor de moslims het grootste feest van het jaar). In de metro zie ik geen gelegenheid, omdat ik het wil op een natuurlijke manier doen, vanuit een relatie. Dus […]

[Lees verder]
test_marius=
Salut Salam vanuit Namen

Salut Salam vanuit Namen

Enkele jaren geleden hebben we contact opgenomen met de Moskee van de Rue Marie-Henriette te Namen om zo een kleine groep samen te stellen van Christenen en Moslims. Maar op hetzelfde moment zochten ook personen vanuit de Moskee om iets gelijkaardigs op te starten. Om eerlijk te zijn, we wisten nog niet goed wat we juist zochten: gemeenschappelijke activiteiten, debatten, …?

[Lees verder]
test_marius=
Laten we de balans opmaken van de broederlijkheid

Laten we de balans opmaken van de broederlijkheid

Roberto Catalano van het Centrum voor de interreligieuze dialoog van de Focolarebeweging (Rome) beschrijft de context en het historische en geopolitieke parcours dat geleid heeft tot het Document over de Broederlijkheid voor de wereldvrede en voor het samenleven, een document dat Paus Franciscus en de Groot-Imam van al-Azhar, Ahamad al-Tayeb op 4 februari laatstleden in […]

[Lees verder]