Partnerschap tussen de FAO (VN) en New Humanity (NGO van Focolare)

 

Een partneriaat werd getekend tussen de FAO (Food and Agriculture Organisation) en New Humanity, internationale ONG van de focolarebeweging  Doeleinde : de samenwerking voortzetten in de strijd om voor 2030 de honger uit de wereld te bannen.

Het is goed om te weten dat er ook in België tieners zijn die voor het « Zero Honger » project werken waarover men het hier heeft.

Dit akkoord versterkt de bestaande samenwerking. Het gaat erom de honger en de armoede in onze planeet uit te roeien: dat is de betekenis van het partneriaat dat op 19 december 2019 in Rome getekend werd tussen de FAO, het agentschap van de Verenigde Naties dat zich inzet voor Voeding en Landbouw, en New Humanity, internationale NGO van de focolarebeweging. Het akkoord heeft als doel om, vooral bij de jongere generaties, initiatieven te promoten om het project « Zero Honger » concreet te maken volgens de doeleinden van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties i.v.m. de duurzame ontwikkeling.

«Bedankt voor het werk dat jullie als New Humanity al samen met ons volbracht hebben, in het samenwerken voor de doeleinden van een duurzame ontwikkeling, voor het project « Zero Honger » en voor de toekomst van de planeet en de wereld ». Met deze woorden heeft Mevr. Bouziane, Directrice van het Bureau van de institutionele Communicatie van de FAO  Dhr. Desalvo, President van de ONG New Humanity, samen met een kleine groep van jongeren van de focolarebeweging in het hoofdkwartier van de FAO in Rome onthaald. «We zijn er ons van bewust dat we nog slechts 10 jaar voor ons hebben om onze doeleinden te verwezenlijken. Wat jullie aan het doen zijn met jongeren van alle horizonten is uiterst belangrijk, want de jongeren zijn dragers van vernieuwing, van verandering. Zonder hen kunnen we onze projecten niet realiseren ».

« Ook voor ons is het ondertekenen van dit document van grote betekenis – heeft Marco Desalvo gezegd toen hij het had over het akkoord, ik denk dan aan de duizenden jongeren die al voor het project « Zero Honger » werken. Maar het is ook een nieuw engagement voor ons.»

De samenwerking tussen de FAO en New Humanity begon een tijd geleden. Als antwoord op de uitnodiging van het agentschap van de UN aan de jongeren en tieners om zich op een speciale manier in te zetten voor « Zero Honger » werden er verschillende activiteiten gelanceerd. Een groep van jongeren uit 11 landen hebben samen het “engagementsdocument” uitgewerkt van de ‘Juniors voor een verenigde wereld’ op weg naar « Zero Honger ». Elk jaar in de meimaand worden nu de « Week voor een verenigde wereld en de wereld estafette wedstrijd ‘Run4Unity’ besteed als een sensibilisatie voor « Zero Honger ». In juni 2018 werden 630 meisjes (tussen 9 en 14 jaar) van de focolarebeweging in Rome in het hoofdkwartier van de FAO onthaald.

Onlangs werd er een boek in het Italiaans en het Engels gepubliceerd met als titel: “Generatie #Zero Honger. Jongeren op weg naar een wereld zonder honger ”. Het stelt een nieuwe levensstijl voor die een bijdrage kan zijn voor een verenigde wereld en bijgevolg ook kan helpen om de honger en de armoede te bannen. Er werd een exemplaar ervan aan Professor Yasmina Bouziane gegeven die zei: «Ik zal dit boek kostbaar bewaren !»

Ze ging door en zei dat ze als jongeren en tieners zouden moeten hun prioriteiten stellen, doorgeven waarvoor ze zich willen inzetten. De aanwezige jongeren hebben haar geantwoord dat deze prioriteiten zullen besproken worden in de komende internationale vormingsbijeenkomsten van de jongere generaties die zullen plaatsvinden in Trente in het begin van 2020 en gedurende de Workshops van de ‘Juniors voor een verenigde wereld’ in Kenya en Ivoorkust. « Ons engagement – besloot Mevr. Bouziane – is om samen met jullie te werken aan jullie prioriteiten en zo « Zero Honger » te bereiken. »

Lees ook