Synode: van het afgelegde parcours een blijvende realiteit maken

 

De synode over de synodaliteit is op 4 oktober begonnen in het Vaticaan en duurt nog tot het einde van de maand. Onder de speciale gastdeelenemers is ook Margaret Karram, presidente van de focolarebeweging.

We staan op de drempel van de synode 2021-2024 over de synodaliteit. Zaterdag 30 september zijn op het Sint-Pietersplein in Rome duizenden gelovigen van verschillende christelijke kerken bijeengekomen voor de oecumenische wake ‘Samenkomst van het Volk van God’, die werd georganiseerd door de gemeenschap van Taizé in samenwerking met het secretariaat van de bisschoppensynode, het vicariaat van Rome, het dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen en het dicasterie voor Leken, Gezin en Leven.

Vanaf dit feestelijke gebedsmoment tot 3 oktober hebben de 464 deelnemers van de synodale vergaderingen een spirituele retraite gevolgd. Op 4 oktober volgde de plechtige opening van de synode met een mis voorgegaan door paus Franciscus.

En onmiddellijk daarna zijn de kardinalen, bisschoppen, religieuzen en leken aan de slag gegaan. Vier weken lang, tot 29 oktober, zullen zij samen plenumvergaderingen, groepsbesprekingen, gebedsmomenten en liturgische vieringen houden.

Margaret Karram, presidente van de focolarebeweging, die een van de negen speciale gastdeelnemers is, heeft in een brief aan alle leden van de beweging uitgedrukt wat haar beroert bij deze historische stap voor de Katholieke Kerk:

Ik verberg niet dat ik een sterke emotie voel. Vooral ben ik blij dat ik persoonlijk deel kan nemen aan dit moment van genade, in het bewustzijn dat ik ieder van jullie van de focolarebeweging met me meedraag en dat dit tevens een grote verantwoordelijkheid is.

Velen van jullie hebben ongetwijfeld deelgenomen aan enkele etappes van de synodale weg in jullie plaatselijke kerken. Jullie hebben al enkele van de vruchten van dit parcours ervaren: nieuwe mogelijkheden voor een dialoog die leidt tot een diepere en bredere uitwisseling en participatie.

(…) In deze volgende sessie worden we nog meer geroepen om ‘samen voort te gaan’ als Volk van God, zodat dit een permanente en dagelijkse realiteit in ons leven kan worden, voor het welzijn van de kerk en van de mensheid.

Dit alles heeft een sterk verlangen in mij opgeroepen: dat we ons als focolarebeweging inzetten om te ons verbeteren, om een stap verder te gaan, om onze relaties van eenheid te versterken en te verfijnen, om aan de broederschap te bouwen in iedere omgeving waarin we leven of werken.

Tot slot vraag ik jullie het belangrijkste: bid! “Zonder gebed zal er geen synode zijn”, zei paus Franciscus. (…) Het is een kwestie van luisteren naar God, met die innerlijke aandacht die ruimte geeft aan Hem en die het mogelijk maakt dat ons hart en ons verstand verlicht worden door zijn licht.

Laten ook wij als onderdeel van het omvangrijke volk dat over de hele wereld bidt en offert ons storten in deze nieuwe, beloftevolle tijd in de kerk, opdat de synode waarvan de Heilige Geest de hoofdrolspeler is – zoveel mogelijk vrucht mag dragen voor de mensheid van vandaag en van de toekomst.’

 Naar Carlos Mana, focolare.org

Lees ook