Twee webinars op weg naar ‘The Economy of Francesco’

 

Op weg naar het online-evenement ‘ The Economy of Francesco’ dat do orgaat van 19 tot 21 november, organiseert het Belgische team van de ‘Gemeenschapseconomie’ twee webinars in het Engels (4 en 9 november 2020) samen met De leerstoel ‘Economie van De Hoop’ en UCSIA, het universitair centrum Sint-Ignatius van Antwerpen. We kozen twee van de twaalf thema’s die aan bod komen in the ‘The Economy of Francesco’.

Registreren kan op de website van Ucsia, waar je ook meer details vindt i.v.m. de praktische inlichtingen.

Webinar op 4 november 2020: Winst & Roeping. Naar een financiële markt die de samenleving dient.

De financiële crisis van 2008 indachtig, en rekening houdend met de huidige economische problemen, nemen de belastingbetalers meestal de klap op de vuurpijl. Toch hebben ze geen middelen om de macht van de geglobaliseerde financiële markt te controleren. De reddingsoperaties van de overheid hebben de status-quo van het financiële systeem, dat uitsluitend gericht is op groei, bestendigd. De tijd is rijp om juist dat systeem in twijfel te trekken en te evolueren naar een financiële markt die de samenleving ten dienste staat.

De sprekers: Ann Pettifor (politiek econoom, auteur en spreker) en Thomas Van Craen (directeur van Triodos Bank België).

Webinar in het Engels, van 16.00 – 17.00 u.

Webinar op 9 november 2020: Vrouwen, Werk & Zorg. : Naar een nieuw economisch evenwicht

De COVID-19-pandemie is zowel een gezondheids- als een sociaal-economische crisis, met zeer uiteenlopende resultaten per geslacht. Deze ongelijkheid vormt een fundamentele uitdaging voor het marktgedreven economische paradigma dat overal ter wereld een hegemoniale status heeft verworven. Zonder een meer inclusief economisch paradigma dat zorg waardeert en zichtbaar maakt wat het marktgedreven paradigma onzichtbaar of onbelangrijk maakt, zijn alle analyses van de pandemie en de voorgestelde reacties daarop jammerlijk onvolledig.

De sprekers: Yana Rodgers (Rutgers University) en Ilse De Vooght (Femma).

Praktische informatie:

Webinar in het Engels: 16.00 – 17.00 u.

Online conferentieruimte

Hoe werkt het? Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u op de dag van het webinar een link naar de online vergaderzaal. U kunt het webinar volgen op uw computer, tablet of smartphone. Meer info…

Inschrijvingen: Het webinar is gratis, maar vergeet niet vooraf te registreren.

Lees ook