Een origineel schildersatelier

 

Habiba: Het begon zoals in de sprookjes: er was eens … een ontbijt bij Noufissa en Mohamed Boulif. Noufissa nodigde haar vrienden uit, zowel moslims als christenen of mensen met een andere overtuiging. Wanneer ik tijdens de conversatie heb vernomen dat Philippe kunstschilder is, heb ik onmiddellijk gevraagd of hij enkele uren van zijn tijd zou geven om het schildersatelier van Lumina te animeren. Lumina is een vereniging voor mensen met een handicap, die een waaier aan activiteiten aanbiedt om die personen een grotere autonomie te geven.

Philippe: En ik heb dit aangenomen. Het was een avontuur dat me veel vreugde heeft gebracht. Gedurende bijna een jaar heb ik elke veertien dagen een twintigtal van die jonge moslima’s opgezocht. Ik heb me onmiddellijk op mijn gemak gevoeld. Bij Lumina heerst een mooie sfeer, vrolijk, familiaal, sereen. Onder hen ook ondermeer meisjes met het syndroom van Down, zij zijn heel direct en hebben veel gevoel voor humor. Een voorbeeld van de werking van het atelier: een van de deelneemsters roept me, er zijn enkele lijnen die ze niet kan trekken.  Ik verbeter de tekening en ze gaat verder. Later een andere moeilijkheid, ik verbeter opnieuw en ik ga dan naar iemand anders. Wanneer ik terug bij haar ben stel ik vast dat ze mijn tweede verbetering heeft uitgewist en ik was opgetogen. Toen de tekening af was, waren we gelukkig zoals twee architecten die samen de plannen voor een mooi paleis hadden gemaakt!

De handicap verdwijnt. Ieder is een geschenk voor de ander.

Op de deur van Lumina ziet men heel de humor van de stichteres, er staat geschreven: “Vereniging die mensen verwelkomt met of zonder handicap.” Ik voel me voortaan ook van Lumina.

Habiba: Juist twee weken geleden hebben we de vernissage gehad van de tentoonstelling van al de gerealiseerde werken. Tot grote fierheid van de jonge artistes en hun familie waren twee schepenen en de burgemeester aanwezig.

Deze ervaring heeft ons de gelegenheid gegeven mekaar te ontmoeten, dingen uit te wisselen en vooral ons te geven los van de religie of de filosofie waartoe we behoren. Philippe en ik hebben samen gewerkt en gezien dat dit mogelijk is. Wij moeten samen verder gaan voor een betere wereld. En niet vergeten dat ieder, hoe gehandicapt hij ook is, deel uitmaakt van die mooie menselijke keten, te midden van de schitterende verscheidenheid van de schepping.

De mens beminnen is God beminnen.

Philippe: Op het einde van het jaar, heb ik een onverwacht en prachtig geschenk gekregen.

Habiba: Het geschenk dat Lumina heeft kunnen aanbieden is de deelname aan een reis naar Banneux dat reeds voor de tweede keer kon plaatsvinden dankzij Martine en Christian Schennen. Christian is de promotor van “Samen met Maria”, een manifestatie voorbereid door christenen en moslims rond Maria en die nu al drie jaar doorgaat in België.

We waren samen met een dertigtal moslims en christenen, gedurende drie dagen nabij het heiligdom. We hebben zij aan zij gebeden, gezongen, gelachen. Wat een mooie ervaring was dat!

Philippe: Om te illustreren wat we in Molenbeek en in Banneux hebben geleefd, heb ik een icoon meegebracht. Ik heb ze geschilderd in een speciale periode. Mijn echtgenote werd gedurende lange maanden verzorgd voor een kanker. Daarop volgde een jaar van verzachting waar elke gebeuren van het leven een geschenk werd. Het was een zonnig jaar. Het is in dat licht dat de icoon van Maria werd geschilderd. Maria is zeer aandachtig en geheel verlicht bij het luisteren naar Jezus.