Van Easykit naar Fonds HESTIA

 

Samen met Piet Heyse, ondernemer van de Gemeenschapseconomie (GE), en een derde partner hebben Lieve en ik vijfentwintig jaar geleden het bedrijf ‘Easykit’ opgericht als antwoord op het voorstel van Chiara over de GE in 1991.

Van bij onze eerste contacten met de jongeren van de Focolarebeweging in de jaren ’70 was het beleven van de ‘gemeenschap van goederen’ een aspect dat ons ter harte ging, alsook het idee dat wij – slechts – de ‘beheerders’ zijn van onze aardse goederen. We hebben steeds getracht de verschillende aspecten van de GE concreet te maken met alle stakeholders van ons bedrijf en van bij de start is het gelukt om elk jaar te delen van de winst. Dat was voor ons belangrijk én een bewijs dat de GE te doen is! Het betekent wel altijd opnieuw keuzes maken, maar we voelden ons daarbij ook gedragen in moeilijke momenten en belangrijke beslissingen door de gemeenschap en onze ‘onzichtbare Aandeelhouder’.

Ons bedrijf is met de inzet van onze medewerkers gegroeid tot stevige KMO en we hebben 125 medewerkers in dienst. Stilaan kwamen we op het punt om uit te kijken voor opvolging in het bedrijf. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe CEO om het bedrijf te leiden en tijdens die zoektocht kwam er het aanbod om het bedrijf over te kopen. We hebben er lang over nagedacht, met vrienden aandeelhouders overlegd en uitgebreid met onze kinderen over gesproken. Het bedrijf werd verkocht. De nieuwe CEO staat helemaal achter de waarden van ons bedrijf. Ikzelf blijf voorzitter van de raad van bestuur om mee de grote lijnen voor de toekomst te bepalen.

Na de verkoop gingen we op zoek hoe we die beschikbare middelen konden inzetten voor een maatschappelijk doel én voor de GE. We zijn het gesprek aangegaan met de Koning Boudewijnstichting (KBS) om een privaat fonds op te richten in de schoot van de KBS: het ‘fonds HESTIA’. Hestia is Grieks voor haardvuur, symbool voor de warmte in het gezin én naar de buitenwereld toe. Dit fonds heeft drie doelen:

  1. Huisvestingsmogelijkheden creëren voor kwetsbare gezinnen hier in België, in samenwerking met vzw Het Pandschap (www.pandschap.be) waarin Alexis Versele, ondernemer van de GE, actief is.
  2. Steunen van internationale projecten van de Gemeenschapseconomie voor noden van armen en voor vorming in een ‘cultuur van delen’ (via de ngo AMU www.amu-it.eu).
  3. Begeleiding van en kredieten verlenen aan opstartende bedrijven, met een voorkeur voor Afrika, in de geest van de GE (via het GE-netwerk EOCiin – www.eoc-iin.org – of andere organisaties).

Onze kinderen staan helemaal achter dit initiatief en we zijn heel blij met dit vooruitzicht.

Lieve en Koen Vanreusel

Lees ook