Week van de Eenheid van de Christenen (18 – 24.1.2021)

 

“Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen in overvloed” (Joh 15,5-9) is de evangeliepassage die voor dit jaar is gekozen. De religieuzen van de gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland hebben op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken de meditaties en gebeden voor de Week van de Christelijke Eenheid voorbereid.

Focolare en de oecumenische dialoog

Gedurende de maand januari brengen christenen van verschillende Kerken, die zich met de Spiritualliteit van Eenheid van Focolare voeden, het bijbelse woord van dit jaar (Joh 15,5-9) in praktijk. Het is het Woord van Leven van januari. Hier vind je een commentaar erop: https://www.focolare.org/belgium/nl/news/woord-van-leven-januari-2021-2/

Doorheen de jaren zijn heel wat mensen van uiteenlopende christelijke tradities in contact gekomen met de Spiritualiteit van Eenheid. Gereformeerden, lutheranen, anglicanen, orthodoxen en katholieken zetten zich sindsdien in voor een dialoog die groeit vanuit  de evangelische liefde onder hen, en verankerd is in het doopsel en het gemeenschappelijke christelijke erfgoed. Dit verrijkt de dialoog tussen de verantwoordelijken van de Kerken. In de verschillende continenten zijn er vandaag christenen van een 350-tal Kerken en kerkelijke gemeenschappen die, geïnspireerd door de Spiritualiteit van Eenheid, gist zijn op weg naar een volledige gemeenschap.

 

Lees ook