Wereldgebedsdag 14 mei: reacties van christenen en moslims uit België

 

Echo’s van christenen en moslims op de oproep van de paus voor de Werelddag van gebed voor de Mensheid op 14 mei 2020.

Deze oproep heeft de volledige steun gevonden bij de verschillende Focolare-gemeenschappen in België, waarbij ook mensen van verschillende religies en geloofsovertuigingen aansluiten. De modaliteiten van de deelname aan het initiatief van de paus werden aan de vrije keuze van elk van hen overgelaten, waarbij sommige lokale gemeenschappen de gelegenheid benutten om gecoördineerde initiatieven in geestelijke verbondenheid te nemen.

Sommige echo’s:

De gemeenschap van het focolarestadje Mariapolis Vita (in de buurt van Leuven) sprak af (elkeen thuis natuurlijk), op het middaguur voor een gebed voor het einde van de pandemie, voor een nieuwe levensstijl waar solidariteit en broederschap de overhand hebben op het pure economische. Elke dag, sinds enkele jaren, om twaalf uur ’s middags, stoppen de mensen van de Beweging hun activiteiten voor een minuut om te vragen om vrede in de wereld en om zich te engageren om dragers van vrede te zijn waar ze wonen. Dit is de Time-Out die jongeren en tieners opnieuw hebben gelanceerd tijdens de recente United World Week.

In Antwerpen is er in de gemeenschap een oudere dame die in een vroeger verleden militant atheïst was: “Ik sta op het punt om blind te worden. Ik bied dit lijden en de angsten die ermee gepaard gaan voor de dag van het gebed.”

Twee moslims maken ook deel uit van de gemeenschap, die bijzonder blij zijn om deze dag in geestelijke eenheid met de christenen te leven.

Een katholieke vrouw: “Het vasten van vandaag en de pijn die ik voel na een val gisteren op straat, bied ik ze aan voor deze intentie. »

Ook in Brussel staat de Gemeenschap volledig achter het voorstel. Hier is de reactie van een moslimvrouw: “We zullen deze donderdag 14 mei meer bidden en we zullen onze Heer vragen ons te helpen en ons te bedekken met zijn barmhartigheid. Moge hij al zijn wezens genezing en vrede schenken. Moge deze broederlijke keten die de mensheid is, gered worden en moge de Heer ons liefhebben”.

Een christelijke vrouw die aan verschillende moslims voorstelde om samen met hen (die de Ramadan beleven) te vasten, had deze reacties: … “morgen samen voor dit collectieve gebed … Bedankt dat u bij ons bent voor het vasten van morgen”. En nogmaals: “Uw herinnering aan de vereniging van zielen in gemeenschap om deze wereldcrisis het hoofd te bieden […] Laten we ieder aan onze kant bidden voor het welzijn van allen. Ik wens je een mooie ervaring van het vasten morgen. “

Een priester uit Limburg: “Met Paus Franciscus heb ik de dag ingezet – 7u00 H. Mis op Rai 1 – Hij sprak over “de mensen-broederschap” over de grenzen heen,  zoals Franciscus van Assisi. Vandaag wil ik – om 12 uur – met u allen verbonden zijn in gebed. Ook ik maak er een dag van om samen te bidden dat God ons van deze pandemie mag verlossen.”

 

 

 

 

 

Lees ook