Nedelja za ujedinjeni svet i Run4unity

 
Godišnji susret Mladih za ujedinjeni svet koji će se odvijati od 1. do 10. Maja 2016. Akcije za mir na svim geografskim širinama, pod motom: "Link cultures - Un camino para la paz" (Povezivanje kultura – Put ka miru).

#4peace

Godišnji susret promovisan od strane mladih Pokreta fokolara koji cilja na uključivanje što većeg broja osoba i institucija na putu ka bratstvu, ove godine će svoj centar imati u Kitu, u Ekvadoru. Tema je interkulturalnost, ispoljena na mladalački način na tzv. “Polovini sveta”, gde je moguće jednim stopalom biti na severnoj hemisferi, a drugim na južnoj. Dani dijaloga među mladima različitih kultura, preko rada, podele i turizma zajednice u bujnoj prirodi.

Sve informacije o ekvadorskom programu dostupne su na sajtu: www.mundounido2016.com.

“Link cultures – Un camino para la paz” (Povezivanje kultura – Put ka miru) je naslov koji ujedinjuje najrazličitije inicijative bratstva koje će se istovremeno odvijati u celom svetu, ujedinjujući generacije i kulture u jedinstvenu laboratoriju koje je moguće pratiti preko heštega #4peace.

Nedelja za Ujedinjeni svet (NUS) je lansirana od strane Kjare Lubik  1995. godine na Genfestu – velikom svetskom susretu mladih Pokreta fokolara.

Dvadeset godina nakon ovog istorijskog događaja: mnoštvo inicijativa mladih, tinejdžera i odraslih su pokrenute u ovim izdanjima NUS-a koja su postepeno postala poznata javnom mnjenju, masmedijima, među institucijama. Na svakoj tački sveta, ljudi su snažno privučeni cilju ubeđivanja sveta da je ovo “vreme bratstva”.

Run4Unity – Još jedna novost ove godine je uključivanje tinejdžera: svetski sportski događaj Run4Unity, svetska štafeta za mir je u prethodnim događanjima dopreo do hiljada tinejdžera. Od ove godine organizovaće se godišnje i biće deo NUS. Run4Unity 2016. trčaće se 8. maja.

Mladi za ujedinjeni svet se nadaju da će ova međunarodna i putujuća izložba, koja sad već ima 20 godina, biti priznata i od strane UN. Inicijative koje nastavljaju da se sprovode tokom godine i koje NUS osvetljava svojim reflektorima, su prikupljene na platformi Projekta za ujedinjeni svet.

Rules(500)