Nedelja za Ujedinjeni svet

 
Akcije za mir. Predlog nacionalnim i međunarodnim institucijama da evidentiraju i vrednuju inicijative koje promovišu jedinstvo na svakom nivou
ŠTA JE? Svetska radionica, planetarni expo ideja i inicijativa koje doprinose ostvarenju jedinstva i mira u svetu. Sastavni je deo Projekta za Ujedinjeni svet (United World Project).
KADA? Od 1. do 7. maja svake godine.
GDE? U hiljadama gradova u više od 100 zemalja.
KO? Jedan dogovor koji uključuje mlade, odrasle, grupe i nacionalne ili međunarodne institucije iz celoga sveta. Promoteri: Mladi za Ujedinjeni svet.
KAKO? Realizacijom ličnih i zajedničkih akcija, manifestacija, seminara i kulturnih događaja.
CILJ? Uticati na javno mišljenje u našim državama kako bismo zajedno svedočili da je ujedinjeni svet moguć, ostavljajući vidljivi znak na teritoriju, ohrabrujući lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije u radu za bolji svet.

Istorija

Maj 1995. Genfest – veliki svetski susret Mladih za ujedinjeni svet –  završava se lansiranjem Nedelje za ujedinjeni svet (NUS). Mnoštvo inicijativa mladih, tinejdžera i odraslih su pokrenute u sledećim izdanjima NUS-a koja su postepeno postala poznata javnom mnjenju, mas-medijima, među institucijama. Na svakoj tački sveta, ljudi su snažno privučeni cilju ubeđivanja sveta da je ovo “vreme bratstva”.

2010. godine svetsko povezivanje iz Mađarske pokreće redovnu inicijativu Nedelje za ujedinjeni svet na godišnjem nivo-u.

U izdanju 2011. striming je krenuo iz jednog malog mesta, Sasela (Italija), gde je rođena i živela Kjara Luče Badano, mlada devojka, pripadnica Pokreta fokolara, koja je umrla 1990., a beatifikovana 2010.

Nedelja sa Ujedinjeni svet 2012. prethodi Genfestu koji se ostvaruje u Budimpešti (12.000 mladih u Areni Sportova i 500.000 povezanih putem društvenih mreža).

2013. striming se prenosi iz Jerusalima: 120 mladih iz 25 zemalja, muslimani, hrišćani i jevreji, žive snažno iskustvo bratstva: program života za budućnost mira.

Fokus Nedelje za ujedinjeni svet 2014. je u Najrobiju, sa gradilištem uzajamnosti “Sharing with Afrika” (Deljenje sa Afrikom).

“Fabric, Flavour, Festival – discovering fraternity” (Platno, ukus, festival – otkrivanje bratstva) je naziv Nedelje za Ujedinjeni svet 2015. koja razvija dijalog na 360°. Centralni događaj je animiran od strane Mladih za ujedinjeni svet Indije, u Mumbaju, sa mladima hinduističkog pokreta Šanti Ašram, još jedan je znak kako ovi dani ujedinjuju različite narode i vere.

Od 2016. inicijativi se pridružuju i tinejdžeri: u sklopu Nedelje za Ujedinjeni svet se organizuje Run4Unity, svetska štafeta za mir.

2020. godine s obzirom na situaciju sa Covid19 sve manifestacije pod naslovom “Na vreme za mir” se održavaju on-line.

Nedelja za Ujedinjeni svet se ostvaruje u saradnji sa drugim pokretima, udruženjima, institucijama i zajednicama koji na svih pet kontinenata rade za mir i bratstvo među narodima.

Informacije o svim inicijativama se prikupljaju na platformi Projekta za ujedinjeni svet. Mladi se nadaju da će ova međunarodna i putujuća izložba, koja ima preko 25 godina, biti priznata i od strane Ujedinjenih Nacija.

Rules(500)