Staze za ujedinjeni svet

 
„Svet se kreće prema jedinstvu koristeći bezbroj staza. Nađi svoj put, hodaj njime na svoj način, pomeri granice u potrazi onih u potrebi, idi preko svih granica.“ Mladi Pokreta fokolara

Staze za ujedinjeni svet (Pathways for a United World) je strateški plan u sklopu Projekta za ujedinjeni svet (United World Project) putem kojeg se suočavamo sa izazovima sveta promovišući konkretne akcije i projekte i povezivajući ih u jednu mrežu, a sve to u cilju širenja univerzalnog  bratstva.

Svake godine ćemo produbiti posebnu „stazu“ ili aspekt ljudskog života: ekonomiju, politiku, pravdu, ljudska prava, dijalog među kulturama, sport itd., da bi promenili sebe i svet oko nas. 

Na osnivanju pokreta „Mladi za ujedinjeni svet” (skraćeno MUS) 1985. godine osnivateljica Pokreta fokolara, Kjara Lubik, ponudila je strategiju za postizanje cilja ujedinjenog sveta. Pod parolom „Mnoge staze prema ujedinjenom svetu” ona je apelovala na mlade da traže sve moguće načine kojima bi doneli jedinstvo u svet preko velikih i malih inicijativa usmerenih na obnovu društva iznutra, oživljavajući ljubav u srcu društva, kao što je to rečeno u Jevanđelju.
To je bio pokretač na akciju u širokom rasponu tema, ili „staza” koje sve vode ka istom cilju: ujedinjenijem svetu. Ovo je dovelo to napretka u kulturi davanja, u prihvatanju drugih poštujući njihove razlike, u hodu prema miru, ponovnom uspostavljanju jedinstva između ljudi i prirodnog okruženja, poštujući život i promovišući društvenu harmoniju, itd.

Ova strategija je inspirisala Staze za ujedinjeni svet: šestogodišnji globalni plan sa akcentom na šest posebnih „staza”.
Jedan od ključnih aspekata u izvođenju ovog plana je godišnja Nedelja za ujedinjeni svet (NUS) koja se održava svake godine širom planete. Svake godine će drugi kontinent preuzeti vodeću ulogu u ocenjivanju i deljenju napretka koji je „staza” te godine postigla na globalnom nivou, i pokretanja sledeće „staze”.

Težimo da doprinesemo postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a do 2030. godine, 17 ciljeva održivog razvoja da se okonča siromaštvo, da se bori protiv nejednakosti i nepravde i da se uhvati u koštac sa klimatskim promenama, koje je usvojilo 193 zemalja članica na samitu Ujedinjenih nacija u septembru 2015. godine.

 

 

 

2018-2019: ekonomija, posao, zajedništvo

 

 

 

2019-2020: ljudska prava, mir, zakonitost, pravda 

 

 

Za više informacija i o konkretnim akcijama pratite sajt  Projekta Ujedinjeni svet

Rules(500)