Prva staza: ekonomija, rad i zajedništvo

 
Staze za ujedinjeni svet (Pathways for a United World) je strateški plan u sklopu Projekta za ujedinjeni svet putem kojeg se suočavamo sa izazovima sveta promovišući konkretne akcije i projekte i povezivajući ih u jednu mrežu, a sve to u cilju širenja univerzalnog bratstva.

Sanjamo o svetu u kom niko nije u potrebi. O svetu u kom svako ima mogućnost da se razvije do svog punog ljudskog, materijalnog i duhovnog potencijala.

Znamo da će svet početi da se menja kada mi promenimo sebe. Shvatamo da možemo da budemo stvaraoci promena.

Delujući prema društvu u kom niko nije u potrebi mi se obavezujemo da živimo zajedništvo dobara preko ličnih i grupnih akcija kao odgovor na teške nejednakosti u našem svetu. Smatramo se promoterima nove kulture: kulture davanja u kojoj oni koji daju otkrivaju da zapravo primaju, a oni koji primaju zapravo daju. Shvatamo da svi imamo nešto da damo: dobra, talente, naše vreme, čak i naše potrebe. Tražimo načine da ohrabrimo razvoj sposobnosti svake osobe u korist opšteg dobra.

Polazimo od naše lične posvećenosti da doprinesemo globalnim ekonomskim promenama. Predlažemo zajedničku akciju za rešavanje sadašnjeg i budućeg siromaštva.

Siromaštvo: zalažemo se da gledamo dalje od naših vlastitih potreba, da prepoznamo društvene nejednakosti oko nas u našim susedstvima i našim zemljama i da preduzmemo konkretne akcije u pravcu održivog poboljšanja;

Potrošači: zalažemo se da budemo odgovorni potrošači, promoteri dobrih potrošačkih navika kupovine i korišćenja samo onoga što nam je potrebno;

Rad i proizvodnja: zalažemo se i tražimo da se rad i ekonomska proizvodnja vode uz poštovanje ljudskih prava, opšteg dobra i životne sredine.

Štednja i investicije: zalažemo se da praktikujemo i promovišemo etičke finansijske prakse na ličnom i institucionalnom nivou.

Ima već mnogo primera, evo su neki od njih:

 

 

Za više informacija i o konkretnim akcijama pratite sajt  Projekta Ujedinjeni svet ili fejsbuk stranicu Ekonomija zajedništva

 

Rules(500)