Druga staza: na vreme za mir

 
Staze za ujedinjeni svet (Pathways for a United World) je strateški plan u sklopu Projekta za ujedinjeni svet putem kojeg se suočavamo sa izazovima sveta promovišući konkretne akcije i projekte i povezivajući ih u jednu mrežu, a sve to u cilju širenja univerzalnog bratstva.

Svesni toga da neće biti mira bez pravde, sanjamo svet u kome će “Zlatno pravilo”, srce mnogih civilizacija i tradicija, postati put za lični i zajednički hod. Naš cilj je univerzalno bratstvo, ključ sadašnjosti i budućnosti naših naroda, jedino što je sposobno da razoruža potrošačku kulturu i otvori svet prema većem deljenju dobara, međusobne zavisnosti i dijalogu, glavnom putu prema miru.

Želimo da budemo ta promena koju tražimo u svetu, i zbog toga lično se obavežemo, da će svako u svom okruženju:

 • prepoznavati i promovisati ljudska prava, osnovna i neprikosnovena, upisana u konstitutivno dostojanstvo osobe, kamen-temeljac za izgradnju opšteg dobra;
 • biti mirotvorci, prisutni tamo gde je mir ugrožen, harmonija sveta kompromitovana, ljudska prava uskraćena;
 • biti konkretan odgovor sa ciljem prevazilaženja sukoba kroz susret, neslaganja kroz mogući sporazum, uvrede kroz pomirenje, raskida kroz dijalog;
 • upoznavati se sa načelima zakonitosti, koja su putem poštovanja zakona usmerena na dobrobit drugih kao na sopstvenu, uključujući i lično zalaganje protiv svih oblika korupcije;
 • sprovoditi akcije u korist pravde kako bi zaštitili dostojanstvo života svake osobe.

Zalažemo se odmah, današnji dan je u našim rukama: uključimo prijatelje, kolege, naše građanske ili verske zajednice, udruženja, nacionalne i međunarodne institucije. Zasučimo rukave svi zajedno i sa kreativnošću krenimo od izazova naše okoline.

Postoji već mnogo predloga, evo neki od njih:

 • Time Out for Peace, zaustavimo se svakog dana u podne na trenutak tišine ili molitve za dar mira, i preuzmemo na sebi obavezu da ga gradimo tamo gde živimo;
 • Living Peace International, međunarodni projekt edukacije za mir;
 • Economia Disarmata, grupa razmišljanja i akcija za razoružanje;
 • MilONGa Project,  međunarodna volonterska platforma koja nudi mladima od 21 do 35 godina priliku da dožive interkulturalno volontiranje u duhu “bratstva”, u sinergiji sa radom nevladinih organizacija na različitim periferijama planete.
 • Summer Campus o zakonitosti i Cantieri Hombre Mundo, radionice za edukaciju i konkretne akcije koje se održavaju u različitim delovima sveta;
 • Slotmob, kampanja protiv siromaštva i zavisnosti od kockanja;
 • Rete Progetto Pace, međunarodna mreža škola i udruženja koja sarađuju u promociji kulture mira;
 • Non Dalla Guerra, projekat edukacije za mir i međunarodno volontiranje;
 • Sports4Peace, edukacija za mir kroz igru i sport;
 • Konferencije e workshop-ovi, na temu ljudskih prava, mira, zakonitosti i pravde.

 

 

Rules(500)