Ekonomija i zajedništvo

 
4. februara Papa Franja se sreo sa 1.200 preduzetnika, mladih i naučnika iz oblasti ekonomije zajedništva iz 54 zemalja. ’Ne’ - ekonomiji koja ubija. ’Da’ - ekonomiji zajedništva. Dar za sve.

Ekonomija i zajedništvo. Dve su reči koje savremena kultura drži razdvojenima i često smatra suprotnima.  Dve reči koje ste povezali, prihvaćajući poziv Kjare Lubik, koji je vam uputila pre 25 godina u Brazilu, kada pred licem skandalozne nejednakosti u gradu San Paolo tražila je od preduzetnika da postanu nosioci zajedništva.” Tako Papa Franja pozdravlja 1200 učesnika jubilarnog kongresa Ekonomije Zajedništva povodom 25 godina od njenog rođenja. “Vašim projektom već odavno sam veoma zainteresovan.”

“Vi svedočite preko svog života da ekonomija i zajedništvo postaju lepši kada stoje jedno pored drugog. Bez sumnji, ekonomija postaje lepša, ali lepše postaje i zajedništvo, jer  duhovna zajednica srdaca je još punije kada postane zajedništvo dobara, talenata, profita.”

Pažljivoj publici Papa Franja upućuje tri poruke. Prva je novac.  “Veoma je važno da zajedništvo profita ostane u srcu Ekonomije Zajedništva.” Novac kako navodi „postaje idol kada postane cilj (…). Isus je stavio novac u kategoriju vladara. Razume se etička i duhovna vrednost vašeg izbora da profit stavite u zajedništvo. Najbolji i najpraktičniji način da se izbegne to idolopoklonstvo je da novac delimo sa drugima, pre svega sa siromašnima (…). Kada rasporedite i darujete vaš profit, pravite čin visoke duhovnosti, sa činjenicama govorite novcu: ti nisi Bog, ti nisi gospodin, ti nisu vladar!“.

Druga je siromaštvo. Glavni etički problem kapitalizma je da on odbacuje, a posle nastoji da odbačeno skriva (…). Avioni zagađuju atmosferu, ali sa malim delom zarade će zasaditi drveća da nadoknade napravljenu štetu. Kladionice finansiraju kampanje za lečenje patoloških kockara koje one same stvaraju. I tog dana kad industrija oružja će finansirati bolnice za lečenje dece nastradale od njihovih bomba, sistem će dostići svog vrhunca. Ovo je licemerje!” Preporučio je zatim da „ako Ekonomija Zajedništva želi da bude verna svojoj harizmi, mora da se brini ne samo za žrtve, već treba takođe da izgrađuje sistem gde je žrtava sve manje i manje, sve dok ih možda i ne bude. Dokle god ekonomija proizvodi barem jednu žrtvu, dokle god  postoji barem jedna odbačena osoba, zajedništvo se neće ostvariti; slavlje sveopšteg bratstva neće biti potpuno”.

Treća je budućnost. „Ovih 25 godina vaše istorije kažu da zajedništvo i preduzeće mogu da postoje i rastu zajedno“, to iskustvo se još ograničeno na mali broj preduzeća u odnosu na veliki kapital sveta, „ali promene u redu duha i stoga života nisu vezane za velike brojeve. Malo stado, svetiljka, novčić, jagnje, biser, so, kvasac: ovo su slike Carstva koje pronalazimo u Jevanđeljima. Nije potrebno mnoštvo da se promeni naša istorija, naš život: dovoljno je da so i kvasac ne izgube svoje dejstvo (…), so ne čini svoj posao rastući u količini, čak previše soli čini hranu slanom, nego spasava joj “dušu”, njen kvalitet“.

Uz primer tih vremena kada nije bilo frižidera i kvasac se delio da bi se umesilo testo za novi hleb, on je pozvao preduzetnike EZ  “da ne izgube aktivni sastojak, “enzim” zajedništva staveći u praksu uzajamnost».  “Zajedništvo ne znači samo deliti, već i umnožavati sredstva, ponovo stvarati hleb, dobara, Dobro sa velikim slovom“. „Darujte ga svima, pre svega siromašnima, mladima (…). „Kapitalizam poznaje filantropiju ali ne poznaje zajedništvo“.

I na kraju: Sve to vi već činite. Ali možete da delite više profita kako bi pobedili  idolopoklonstvo, promenili strukture u cilju sprečavanja stvaranja žrtava i odbačenih; darujte još više vaš kvasac kako bi se podigao hleb mnoštva drugih. Neka ‘ne’ ekonomiji koja ubija postane ‘da’ ekonomiji koja daje život jer je solidarna, uključuje siromašne, koristi zaradu da bi se stvorilo zajedništvo”. „Želim vam da nastavite svoj put, hrabro, ponizno i radosno… nastojte da budete seme, so i kvasac drugačije ekonomije: ekonomije Carstva, gde bogati umeju da podele svoje bogatsvto a siromašni se zovu blaženima“.

To je nova svest sa kojom se odlazi, sa radošću i novim zalaganjem.

Na susretu su prisustvovali predstavnici iz Srbije, između kojih Janko Katona, koordinator Ekonomije zajedništva u Srbiji, koji je u ime svih pozdravio Papu Franja.

Više pročitajte ovde
Više o Ekonomiji zajedništva pročitajte na sajtu: www.ezsrbija.org

Rules(500)