Proročka ekonomija

 
U svetu postoji mnogo primera dobre prakse, čija proročka iskustva pruže alternativne ekonomske modele usmerene na održivi razvoj. Događaj "Proročka ekonomija" umrežio je neka od tih iskustava koja žele da promene svet...

„Nisu samo pojedinačna dela, već šuma koja raste u tišini“: ovo je jedan od utisaka. Događaj “Proročka ekonomija“ (Prophetic economy) okupio je 500 učesnika iz 40 zemalja sa 6 kontinenata od 2. do 4. novembra 2018. u međunarodnom Centru Marijapoli u Kastelgandolfu, blizu Rima (Italija). Plenarnim sastancima, radnim grupama, kreativnim i socijalnim radionicama događaj je omogućio interaktivnu i međugeneracijsku razmenu.

Događaj je počeo kao međunarodna platforma susreta, razmene i uzajamne inspiracije, a zatim je prešao prag čistog umrežavanja i postao podsticaj zajedničkog angažovanja, od svakodnevnih aktivnosti preko aktivnosti lokalnog nivoa i međunarodnih akcija.

„Proročka ekonomija“, potvrdio je prof. dr Džefri Saks (SAD), svetski poznati ekonomista koji je održao govor na događaju, „označava ekonomiju koja deluje u skladu sa vizijom proroka, u skladu sa vizijom pravde, mira, zadovoljenja potreba najsiromašnijih osoba, u skladu sa vizijom zaštite stvorenog. Potrebna nam je ekonomija održivog razvoja, što znači: ekonomija blagostanja i razmene. To je društveno pravedno i ekološki održivo.“

Sastav učesnika je raznolik: ekonomisti, eksperti ekonomsko-finansijskog polja, aktivisti iz ekološkog sektora, preduzetnici i studenti, osobe različitih kultura i vera, od devetogodišnjaka nadalje. Upravo su mladi i deca bili nosioci kako posebnog programa organizovanog za njihov uzrast koji je sadržao igre i intervjue sa ekonomistima i ekolozima, tako i različitih panela u kojima su učestvovali zajedno sa odraslima preko pitanja, predloga i svedočanstava.

„Kako je bilo lepo imati decu i mlade sa nama“, rekla je Džosein Gotje, sekretarica CIDSE. „Ono što je bilo izvanredno je da se nisu pretvarali da su deo svakog razgovora niti su imitirali odrasle. Nisu bili samo ukras niti su bili prisutni samo da bi događaj učinili lepšim, iako to jeste bio slučaj. Bili su prisutni onoliko koliko su deo života. Pravog života. Inspirisali su nas dubokom inteligencijom, milošću i istinom.“

Program je želeo da dâ glas dobrim praksama koje već deluju.

„Prorok“, objasnio je ekonomista prof. dr Stefano Zamanji (Italija), „je onaj koji gleda napred i usuđuje se da gleda preko prepreke kako bi prepoznao pristupne rute. Aktuelan model ekonomskog i društvenog poretka ne funkcioniše više. Proročka ekonomija je ona koja govori: oslobodimo se od starih načina razmišljanja, usudimo se i probajmo nove puteve“.

„Ove ekonomske dobre prakse već postoje“, primetila je Lorna Gold, ekonomista irske katoličke agencije za razvoj, „ali su često nevidljivi za medije i nevidljivi u našoj kulturi. Treba da ih učinimo vidljivima, ako porastu postaće snažnije. Događaj kao ovaj, koji ujedinjuje mnoge grupe, omogućava da se sretnemo, upoznamo, da shvatimo različite aktivnosti koje već deluju. Možemo da organizujemo razmenu kreativnih ideja o tome kako možemo da uradimo više, jer je moto ovog kongresa bio ’sami možemo da uradimo mnogo, ali zajedno možemo da postignemo mnogo više“.

Konkurs Prophetic Economy in Practice – Award 2018 je želeo da nagradi upravo dobre prakse, neke primere proročke ekonomije. „One“, rekao je Karlo Petrini, osnivač Slow food-a, govoreći o pobednicima, „praktikuju drugačiju ekonomsku stvarnost u odnosu na onu raširenu. Vide dalje od vladajuće ekonomije, nisu proročke u viziji već u svakodnevnoj praksi. Ove stvarnosti imaju sposobnost da budu ekonomski učitelji.“

„Ne radi se o utopijama ili ’malim ostrvima’ unutar nepravednog i nepromenljivog sistema. One su znaci opipljive promene“, primetila je prof dr Kristina Kalvo, ekonomista iz Argentine. „Pred velikim globalnim finansijskim mehanizmima često postoji rizik da se obeshrabrimo, da se osetimo beznačajnima. Protivotrov nepokretnosti je da se proširi spektar delovanja na sva tri nivoa: mikro, srednji i makro. Proročka ekonomija nam pokazuje da postoje praktična iskustva i teorijske orijentacije sposobne da pokažu drugačiji pravac.“

Začetak „davanja glasa“ i prihvatanje razmišljanja onih koji žive u situacijama siromaštva i društvene isključenosti bila je još jedna od karakteristika ovog događaja. „Došlo je vreme da ponovo promislimo o ekonomiji, o svetu, ne ’za’ siromašne, niti samo sa njihovim učešćem, već polazeći od njih“, rekao je u zaključku Žan Tongle iz ATD Quarto Mondo. „Naša saznanja će ostati nepotpuna ako nisu navodnjavana znanjem onih koje želimo da oslobodimo od bede, onih koji se svakodnevno susreću i bore sa bedom“.

Izazov pokrenut na ovom događaju je da budemo sposobni da stvorimo nove puteve saradnje, kako bismo bili snažniji i kreativniji; da budemo sposobni da promenimo stil života realizujući solidarniju, pravedniju i održivu ekonomiju.

„Nova ideja u osnovi ovog događaja“, objasnio je ekonomista prof. dr Luiđino Bruni, „bila je da se spoje ekologija i ekonomija. Danas nije moguće razgovarati o siromaštvu bez doticanja teme o klimi. Vapaj zemlje i vapaj siromašnih su jedan te isti vapaj. Jedna od sjajnih poruka pontifikata pape Franje je poziv na pokretanje procesa, a ne zauzimanje prostora, jer je vreme superiornije od prostora. Ovde imamo proces koji je započeo. Proročanstvo je kritično, ali nikada nije pesimistično“.

Deca učesnici su produbili i preuzeli izazov pokrenut od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) za prevazilaženje gladi u svetu do 2030. (#zerohanger). U toku zaključka događaja razradili su nekoliko konkretnih ideja:

  • Proširiti praksu „dodatni obrok“, tj. razgovarati sa restoranima da uključe svoje klijente u akciju u kojoj bi mogli da plate obrok onima u potrebi, a lokali koji bi bili deo akcije imali bi natpis #zerohunger
  • Tražiti da se uvede nov predmet u škole čiji bi cilj bio učenje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Pripremila Angela Oroš

Proročka ekonomija je međunarodni projekat koji sačinjava sedam organizacija: Zajednica Pape Ivana XXIII, Nomadelfia, Globalni katolički klimatksi pokret, Međunarodni pokret ATD Četvrti svet, Asocijacija Svet Zajednice i Porodice, inicijativa Slot Mob i Pokret fokolara preko projekta Ekonomije zajedništva i ogranka Deca za jedinstvo.

Video sa događaja možete da pogledate ovde

Za viže informacija o projektu Proročka ekonomija posetite web sajt: www.propheticeconomy.org

 

Rules(500)