Sirija: vratiti se dijalogu

 
Izjava Marije Voče, predsednice Pokreta fokolara posle vojne intervencije u Siriji, u noći između 13. i 14. aprila 2018.

Oružana intervencija vojske u noći između 13. i 14. aprila postavila je sukob u Siriji u centar međunarodne zabrinutosti. Posle apela očajanja Pape Franje, predsednica Fokolara Marija Voče, ponudila je u ime članova Pokreta u svetu solidarnost i molitvu za sirijski narod, koji već sedam godina proživljava neopisive patnje.

“Budući da smo u stalnom kontaktu sa našim zajednicama u Siriji – kaže Marija Voče – ne možemo a da ne učinimo svojim njihov vrlo bolan utisak da su žrtve rata po nečijoj volji, prouzrokovan i vođen interesima drugih”.

“Pokret fokolara – naglašava predsednica – apeluje na političke lidere širom sveta da se vrate na suštinski i istinoljubiv dijalog, vođen iskrenim traženjem za mirnim rešenjem na dobrobit sirijskog naroda i svih naroda na Bliskom Istoku. “

Rules(500)