Tijd voor de schepping (1.9. – 4.10.23)

 

De Tijd voor de Schepping is een tijd waarin christenen over de hele wereld samenkomen in gebed en actie om te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis. Het is een genadetijd waarin de christelijke kerken iedereen oproepen om hun relatie met de Schepper en met de schepping te vernieuwen, door meditatie, bekering en betrokkenheid bij de gemeenschap.
Deze periode, die elk jaar op 1 september begint met een oecumenische viering ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de integriteit van de schepping, eindigt op 4 oktober, het feest van de heilige Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de ecologie die geliefd is bij vele christelijke denominaties. Het thema voor 2023 is “Moge gerechtigheid en vrede zich verspreiden”, geïnspireerd door de woorden van de profeet Amos: “Maar laat gerechtigheid stromen als water en gerechtigheid als een altijd stromende beek (Amos 5:24)”. De hoop is dat deze twee elementen – gerechtigheid en vrede – als een “machtige rivier” onze planeet kunnen overspoelen met welzijn en schoonheid. Dit is zeker een uitdaging die ons mobiliseert en waarop ieder van ons, als leden van Gods volk, geroepen is te reageren door zich in de frontlinie en op onze eigen kleine manier in te zetten voor het bouwen van bruggen van dialoog, voor klimaat- en ecologische rechtvaardigheid, door te luisteren naar de gemeenschappen die het meest getroffen worden door het verlies aan biodiversiteit.
Ter voorbereiding op de openingsdag zijn er wereldwijd tal van activiteiten en initiatieven gelanceerd, zoals die van de Laudato Sì-beweging, die mensen uitnodigt om te bidden voor klimaatrechtvaardigheid en om dit gebed te delen met alle onderhandelaars en politieke leiders op COP28 (https://laudatosimovement.org/it/prega-con-noi-per-la-giustizia-climatica/ ).

Lees ook