Woord van Leven – juni 2022

 
“U bent mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen bij U.” (Psalm 16,2)

Voor de verschillende digitale versies: audio, stripverhaal, video, klik op www.woord-van-leven.be.

Het Woord van Leven van deze maand is genomen uit het boek Psalmen. Dat boek bestaat uit een aantal diepe gebeden waartoe koning David en anderen geïnspireerd werden om te leren hoe met God het gesprek aan te gaan. In de Psalmen kan ieder van ons zich terugvinden. De diepste snaren van de ziel worden er aangeraakt, de meest intense en intieme gevoelens van mensen komen er tot uitdrukking: twijfel, pijn, boosheid, angst, wanhoop, hoop, lofprijzing, dankzegging, vreugde. Om die reden kunnen ze in de mond genomen worden door iedere man en vrouw van alle tijden en culturen, op ieder moment van het leven.

“U bent mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen bij U.”

Psalm 16 werd vaak en graag gebruikt door geestelijke schrijvers. De heilige Teresa van Avila bijvoorbeeld schreef als commentaar bij deze psalm: “Niets ontbreekt aan wie God bezit: God alleen, dat is genoeg!” Vader Antonios Fikri, theoloog van de Orthodoxe Kerk schreef: “Dit is de psalm van de Verrijzenis, en de Kerk bidt deze dus in de eerste uren van de dag, omdat Christus is verrezen in de vroege morgen. Deze psalm geeft ons hoop op onze eeuwige erfenis. Daarom draagt hij de titel ‘gouden kleinood’, wat wil zeggen dat het woorden zijn van goud, een juweel uit de Heilige Schrift.”

We zouden dit Woord van Leven vaak kunnen herhalen, en woord voor woord overdenken.

“U bent mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen bij U.”

Dit gebed omhult ons met een tedere en warme liefde. We ervaren de actieve en liefdevolle aanwezigheid van God die alles in ons en alles wat bestaat draagt. We begrijpen dat ons verleden, ons heden en onze toekomst in Hem geborgen zijn. In Hem vinden we de kracht om met vertrouwen al het lijden tegemoet te gaan dat we op onze weg tegenkomen. We vinden er de innerlijke vrede om, ondanks de schaduwkanten van het leven, onze ogen te richten op de hoop.

Hoe kunnen we het Woord van Leven van deze maand beleven en concreet maken?

Luister naar wat C.D. vertelt: “Een tijdje geleden voelde ik me niet zo goed. Er volgde een hele reeks van onderzoeken, die veel tijd in beslag namen. Uiteindelijk hoorde ik de uitslag: de ziekte van Parkinson. Dat was een grote klap voor mij. Ik was net 58 jaar. Hoe kon dat? Waarom moest mij dat overkomen? Ik ben leraar lichamelijke opvoeding en sport, lichamelijke activiteiten zijn een deel van mijzelf!

Het leek me alsof er te veel van mij gevraagd werd. Op zeker ogenblik herinnerde ik mij de keuze die ik gemaakt had toen ik nog jong was: “Jij, Verlaten Jezus, bent mijn enig goed; ik vind mijn geluk alleen bij Jou!”

Dankzij de medicijnen ging het mij meteen een stuk beter, maar ik weet niet wat me nog te wachten staat. Voor nu heb ik besloten het moment te beleven. Kort na de diagnose heb ik spontaan een lied geschreven en aan God mijn Ja gezegd: mijn ziel werd vervuld van vrede!”

“U bent mijn Heer, ik vind mijn geluk alleen bij U.”

Deze zin vond ook een heel bijzondere weerklank in het hart van Chiara Lubich. Zij schreef: “Deze eenvoudige woorden zullen ons helpen om op Hem te vertrouwen. Ze trainen ons om met de Liefde samen te wonen. Steeds meer verenigd met God en vol van Hem zullen we telkens opnieuw de basis leggen van ons ware zijn, namelijk dat we gemaakt zijn naar zijn beeld en gelijkenis.”[1]

Zo kunnen we in deze maand juni met elkaar verbonden zijn om deze ‘liefdesverklaring’ voor God uit te spreken en om in onze omgeving vrede en innerlijke rust uit te stralen.

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

[1] Chiara Lubich, Woord van leven van juli 2001.

Lees ook