Woord van Leven – juli 2022

 
“Er is maar één ding noodzakelijk” (Lucas 10, 42).

Jezus is op weg naar Jeruzalem, vastberaden om daar zijn missie te voltooien. Hij houdt halt in een dorp, bij het huis van Marta en Maria. De evangelist Lucas beschrijft deze ontmoeting met de beide zussen als volgt: Marta vervult de traditionele rol van huisvrouw.  Ze was “helemaal in beslag genomen” door de taken die de gastvrijheid met zich meebrengt. Maria “ging aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden” (v. 39). De rust en aandacht van Maria staat in contrast met de gejaagdheid en onrust van Marta. En op haar klagen dat ze er alleen voor staat om voor iedereen te zorgen, antwoordt Jezus: “Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen” (v. 41-42).

Dit verhaal komt na de parabel van de Barmhartige Samaritaan, misschien één van de sterkste teksten over de liefde voor de medemens. Daarna volgt het verhaal waarin Jezus aan de apostelen leert hoe ze moeten bidden, ongetwijfeld één van de mooiste teksten over de relatie met God de Vader. Het verhaal van Marta en Maria staat ertussen en houdt, zo zou je kunnen zeggen, de naald van de balans in evenwicht tussen de liefde voor de medemens en de liefde tot God.

“Er is maar één ding noodzakelijk.”

Twee vrouwen treden in deze passage van het Evangelie op de voorgrond. Het gesprek tussen Jezus en Marta laat de vriendschapsrelatie zien tussen de beiden, waarbij zij zich vrij voelt om bij de Meester te klagen.

Maar welke dienstbaarheid wil Jezus? Hij wil graag dat Marta zich niet zo bezorgd maakt en dat ze de traditionele rol zoals die aan vrouwen werd toebedeeld, opgeeft en dat ook zij gaat luisteren naar zijn Woord, zoals Maria.  Een nieuwe rol wenst Hij voor haar, die van leerling.

De boodschap van dit verhaal is vaak gereduceerd tot het plaatsen van het actief leven en de inzet voor anderen tegenover het contemplatief leven en het bidden tot God, alsof dat twee alternatieve benaderingen zouden zijn. Maar zowel Marta als Maria beminnen Jezus en willen Hem dienen. In het Evangelie staat dan ook niet dat gebed en luisteren naar het Woord belangrijker zijn dan naastenliefde.  Het is nodig deze twee liefdes met elkaar te verbinden zodat ze een geheel worden. Het zijn geen tegengestelden van elkaar, want ze vullen elkaar aan, omdat er maar één Liefde is.

“Er is maar één ding noodzakelijk.”

Wat is nu het ene noodzakelijke? Het begin van de zin: “Marta, Marta…” (v. 41) kan ons daarbij helpen. Het herhalen van haar naam kan klinken als een verwijt. Maar eigenlijk is het een soort “roeping”. Het lijkt erop dat Jezus Marta oproept tot een nieuwe gedragswijze, een gedrag dat banden creëert, niet die van een dienaar, maar van een vriend die met Hem een diepe relatie aangaat.

Chiara Lubich schrijft: “Jezus maakt gebruik van dit voorval om uit te leggen wat het voornaamste is in een mensenleven. Luisteren naar het Woord van Jezus. Voor Lucas die dit stukje schrijft, betekent het beluisteren van het Woord ook het beleven van het Woord. Dat moet jij ook doen: luisteren naar het Woord en het in je laten doorwerken. En dat niet alleen, er ook trouw aan blijven en het in je hart bewaren, zodat het jouw leven vorm kan geven. Net zoals de aarde het zaad in haar schoot bewaart om het te laten ontkiemen en vrucht te laten dragen. Vruchten voortbrengen dus van nieuw leven als uitwerking van het Woord.”[1]

“Er is maar één ding noodzakelijk.”

Wie weet hoeveel kansen we hebben om Jezus ook in de intimiteit van ons huis te ontvangen, net als Marta en Maria gedaan hebben. Aan zijn voeten gezeten kunnen we als echte leerlingen naar Hem luisteren. Maar al te vaak raken we verstrooid door zorgen, ziekten, taken, en ook door successen en vreugdevolle gebeurtenissen die ons meesleuren in de ratrace van het leven. Daardoor gunnen we ons geen tijd om stil te staan, Jezus te herkennen en naar Hem te luisteren.

Dit Woord van Leven kan een kostbare gelegenheid zijn om ons te oefenen in het allerbelangrijkste, dat wil zeggen te luisteren naar zijn Woord en zo de innerlijke vrijheid te verwerven die ons helpt om naar dit Woord te leven en te handelen in het dagelijks leven. Ons handelen wordt dan de vrucht van een liefdesrelatie die zin geeft aan het dienen en het luisteren.

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

[1] Chiara Lubich, Woord van Leven van juli 1980.

Lees ook