Woord van Leven – Maart 2020

 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” (Mt 7, 12)

                     

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”  (Mt 7, 12)

Bij belangrijke keuzes in ons leven zoeken we vaak een kompas dat met zekerheid aangeeft welke weg we moeten gaan. En als christenen vragen we ons af: wat is de kern van het Evangelie, de sleutel om door te dringen tot het hart van God en hier en nu te leven als zijn kinderen? Hier heb je een uitspraak van Jezus die voor ons een duidelijk antwoord is dat we onmiddellijk kunnen begrijpen en beleven. Ze komt uit het evangelie van Mattheüs en maakt deel uit van de Bergrede. Daarin leert Jezus ons hoe we ten volle als christenen kunnen leven. Hijzelf vat in deze kernachtige bewoording zijn boodschap samen. In deze tijd waarin we nood hebben aan boodschappen rijk aan betekenis maar tegelijk kort en effectief, kunnen we deze uitspraak of dit woord zien als een kostbare tweet die we steeds voor ogen kunnen houden.

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Om beter te begrijpen wat we voor de anderen kunnen doen nodigt Jezus ons uit om in hun schoenen te gaan staan, net zoals Hij heeft gedaan. Uit liefde voor ons is Hij mens geworden net als wij. We kunnen ons afvragen wat wij verwachten van onze ouders, onze kinderen, van de collega’s op het werk, van regeringsleiders, van geestelijke voorgangers. Dan kom je uit bij: gastvrijheid, een luisterend oor, openheid, materiële steun, maar evengoed oprechtheid, vergeving, bemoediging, geduld, raad, richting, onderricht… Dat is dus wat we de anderen dienen te geven. Voor Jezus is deze innerlijke houding, samen met de concrete handelingen die daaruit voortkomen, heel de inhoud van de Wet van God en heel de rijkdom van het geestelijk leven. Het is de zogenaamde ‘Gulden Regel’, die wereldwijd van kracht is en die in alle culturen, religies en tradities voorkomt die de mensheid op haar weg heeft ontwikkeld.[1] Ze vormt de basis voor alle authentieke menselijke waarden, waarmee een vreedzame samenleving wordt opgebouwd, met persoonlijke en sociale relaties die rechtvaardig en solidair zijn.

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Dit Woord geeft ons een aansporing om creatief en edelmoedig te zijn, om ten gunste van wie ook initiatief te tonen, om bruggen te slaan, ook naar mensen die niet onze vrienden zijn. Dat heeft Jezus zelf ons gezegd, en zo heeft Hij gedaan. Daarvoor moeten we uit onszelf treden en geloofwaardige getuigen zijn van ons geloof. Chiara Lubich spoort ons daartoe aan: “Laten we het proberen. Een dag op die manier beleefd is een heel leven waard. Een ongekende vreugde zal ons overspoelen. God zal met ons zijn, want Hij is met degenen die liefhebben. Soms zal onze stap vertragen en zullen we de neiging hebben om ontmoedigd te raken en ermee te stoppen. Niet doen! Volhouden! God geeft ons zijn genaden. Laten we dan opnieuw beginnen. Wanneer we volhouden zullen we zien dat de wereld om ons heen verandert. We zullen begrijpen dat het Evangelie het meest fascinerende leven inhoudt, dat het een licht ontsteekt in de wereld en smaak geeft aan ons bestaan. Het draagt de oplossing van alle problemen in zich. En we zullen ons geen rust gunnen voordat we onze buitengewone ervaring met anderen hebben gedeeld, met vrienden die ons kunnen begrijpen, met familieleden, met iedereen die we in onze ervaring willen laten delen. En de hoop zal opnieuw geboren worden.”[2]

 “Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”

Ramiro, op zijn werk al een oudgediende, hoort dat er op zijn kantoor nieuwe collega’s zullen komen. Hij vraagt zich af hoe het voor hem zou zijn als hij voor het eerst dit kantoor zou binnenkomen. “Wat zou ik dan graag willen? Wat zou me op mijn gemak doen voelen?” Hij begint met wat ruimte te maken, andere bureaus te zoeken, en hij vraagt collega’s hem te helpen. Samen zorgen ze voor nieuwe, prettige werkplekken. De nieuwelingen treffen een positieve atmosfeer aan en een groep collega’s die meer in harmonie zijn met elkaar.

 

Letizia Magri

en de Commissie Woord van Leven

 

[1] Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_(leefregel) , waar voorbeelden te vinden zijn uit allerlei religies en levensbeschouwingen.

[2] Zie: Chiara Lubich, Woord van Leven van april 1978.