Woord van Leven – Mei 2020

 
"Jullie zijn al rein dankzij het woord dat Ik tot jullie heb gesproken " (Joh 15, 3).

                    

“Jullie zijn al rein dankzij het woord dat Ik tot jullie heb gesproken ” (Joh 15, 3).

Na het laatste avondmaal met zijn apostelen verlaat Jezus het cenakel en begeeft zich op weg naar de Olijfberg. Elf apostelen zijn bij Hem. Judas Iskariot is al eerder weggegaan en zal Hem gauw daarna verraden.

Het is een dramatisch en plechtig moment. Jezus houdt een lange afscheidsrede en wil aan de zijnen belangrijke dingen zeggen. Hij drukt hen woorden op het hart om nooit te vergeten. Zijn apostelen zijn joden en ze kennen de Schrift. Hij herinnert hen aan een bekend beeld: de wijnstok, die in de heilige teksten het joodse volk voorstelt dat door God verzorgd wordt. God is als een oplettende en ervaren landbouwer.

Nu is het Jezus die over zichzelf spreekt als de wijnstok[1] die het levenssap van de liefde van de Vader doorgeeft aan zijn leerlingen. Zij moeten er dus vooral voor zorgen dat ze met Hem verbonden blijven.

“Jullie zijn al rein dankzij het woord dat Ik tot jullie heb gesproken “

Een mogelijkheid om met Jezus verbonden te blijven is het aannemen van zijn woord. Dat geeft God de mogelijkheid in ons hart binnen te komen om het ‘rein’ te maken, dat wil zeggen vrij van egoïsme en in staat om overvloedige en goede vruchten te dragen.

De Vader houdt van ons en weet beter dan wij wat ons helpt om licht en vrij te zijn en voort te gaan, zonder de nutteloze last van onze gehechtheden en van negatieve oordelen. Zonder de nutteloze last van het wanhopig zoeken naar eigen voordeel en van de illusie dat we alles en iedereen onder controle hebben.

In ons hart leven ook positieve verlangens en plannen. Maar soms dreigen ze de plaats in te nemen van God zelf en ontnemen ze ons het edelmoedige elan van een evangelisch leven. Maar dikwijls gebeurt het dat de omstandigheden ons opzadelen met pijnlijke ervaringen. Daarin kunnen we ook de liefdevolle blik van God herkennen, de weg waarlangs we Hem weer op het spoor komen.

De sappige vrucht die het Evangelie belooft aan wie zich laat snoeien door de liefde van God is de volheid van de vreugde.[2]

Het is een speciale vreugde die ook te midden van tranen kan opbloeien en van ons hart overstroomt op het omliggende terrein. Een klein voorproefje van de verrijzenis.

“Jullie zijn al rein dankzij het woord dat Ik tot jullie heb gesproken ” (Joh 15, 3).

Het Woord dat concreet beleefd wordt, doet ons uit onszelf treden om met liefde onze broeders en zusters te ontmoeten. Om te beginnen de mensen die ons nabij zijn: in onze stad, in ons gezin, overal waar we leven. Het is een vriendschap die een netwerk vormt van positieve relaties, een vriendschap die zich richt op de realisering van het gebod van de wederzijdse liefde en die broederschap opbouwt.

In een meditatie over deze woorden uit het Evangelie van Johannes schreef Chiara Lubich het volgende: “Hoe kunnen ook wij de lof van Jezus verdienen? Door ieder Woord van God in praktijk te brengen en ons daarmee ieder ogenblik te voeden. Als we de woorden van God in praktijk brengen, ons er ieder ogenblik mee voeden, evangeliseren we onszelf. Zo kunnen we bereiken dat we dezelfde gedachten en gevoelens hebben als Jezus en kunnen we Hem opnieuw in de wereld laten leven. Op die manier kunnen we onze samenleving, die vaak in kwaad en zonde gevangen zit, de goddelijke reinheid en transparantie tonen die het evangelie geeft.

Laten we deze maand proberen om vooral het woord in praktijk te brengen dat ons aanspoort tot de wederzijdse liefde, tenminste als het mogelijk is, d.w.z. als mensen rondom ons dezelfde intentie hebben. Voor de evangelist Johannes is er een diepe band tussen het Woord van Christus en het nieuwe gebod van de wederzijdse liefde. Volgens hem is het in de wederzijdse liefde dat je het woord beleeft en dat je het effect krijgt van reiniging, heiliging, zondeloosheid, vruchtbaarheid en nabijheid van God. Een mens is in zijn eentje niet in staat om weerstand te bieden aan de druk van de wereld. Maar in de wederzijdse liefde vinden we de goede omgeving waarin een authentiek christelijk bestaan veilig kan gedijen.”[3]

Letizia Magri

en de Commissie Woord van Leven

 

[1] Vgl. Joh 15, 1-2.

[2] Vgl. Joh 15, 11.

[3] Chiara Lubich, Woord van Leven van mei 1982.