Woord van Leven – November 2020

 
"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Mt 5, 4).

                    

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Mt 5, 4).

 Wie heeft er in zijn eigen leven nooit gehuild? Allemaal kennen we wel mensen bij wie het leed overliep in tranen. Vandaag de dag brengen de massamedia beelden ons huis binnen vanuit de hele wereld, en we lopen het risico dat we eraan gewend raken. Ons hart dreigt onverschillig te worden voor die hele stroom van lijden die over ons heen komt.

Ook Jezus heeft gehuild[1]. Hij kende het lijden van zijn volk, dat slachtoffer was van een buitenlandse bezettingsmacht. Vele zieken, armen, weduwen en wezen, verschoppelingen, zondaars stroomden naar Hem toe om naar zijn genezende woorden te luisteren en weer gezond te worden, naar ziel en lichaam.

In het evangelie van Mattheüs is Jezus de Messias, die de beloften vervult die door God aan Israël waren gedaan. Daarom verkondigt Hij:

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”

Jezus is niet onverschillig voor onze wederwaardigheden en Hij doet alles om ons hart te genezen van de hardheid van het egoïsme en om onze eenzaamheid op te heffen, en Hij geeft kracht aan ons handelen.

In haar commentaar bij ditzelfde Woord van het evangelie zegt Chiara Lubich het volgende: “Met deze woorden wil Jezus niet wie ongelukkig is alleen maar tot berusting brengen door ons een toekomstige beloning te beloven. Hij denkt ook aan het heden. Want zijn rijk is hier al aanwezig, ook al is dat nog niet op een definitieve manier. Het is aanwezig in Jezus zelf, die de dood heeft overwonnen doordat Hij verrees uit een dood die Hij in de grootste pijn had moeten doormaken. Zijn Rijk leeft ook in ons christenen, in ons hart. God is in ons. De Drie-eenheid heeft er haar verblijf genomen. En dus kan de zaligspreking die door Jezus werd verkondigd, zich van nu af aan al verwezenlijken. Het lijden zal misschien blijven bestaan, maar er is een nieuwe kracht die ons helpt om de beproevingen van het leven te dragen en om anderen te helpen in hun moeilijkheden, om ze te overwinnen, om ze te zien zoals Hij ze heeft gezien en heeft aanvaard als middel tot verlossing.”[2]

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”

In de school van Jezus kunnen we leren om voor elkaar getuigen en instrumenten te zijn van de tedere en creatieve liefde van de Vader. Dat betekent de geboorte van een nieuwe wereld, die de menselijke samenleving vanaf de wortel geneest en de aanwezigheid van God onder de mensen mogelijk maakt. Hij is een onuitputtelijke bron van troost en kan iedere traan drogen.

Lena en Philippe uit Libanon hebben hun ervaring met vrienden uit hun kerkelijke gemeenschap als volgt beschreven: “Beste allemaal, we danken jullie voor jullie wensen in dit bijzondere jaar. Het gaat ons goed en we doen ons best om niet met het virus in aanraking te komen. Maar omdat we volop bezig zijn met de actie “Parrainage Liban/ Peterschap Libanon”[3], kunnen we niet altijd thuisblijven en gaan we iedere drie of vier dagen naar buiten en zorgen voor de dringende behoeften van enkele gezinnen: geld, kleding, voeding, medicijnen, enz. Al vóór Covid-19 was de economische situatie in ons land erg slecht en ze is nu, net als in de rest van de wereld, nog slechter geworden. Maar de voorzienigheid ontbreekt niet: ze bereikte ons vorige week nog via een Libanees die in het buitenland woont. Hij vroeg aan Lena om te zorgen voor een complete maaltijd in de hele maand april, drie dagen per week, voor twaalf gezinnen. Dat was voor ons een mooie bevestiging van de liefde van God die zich niet laat overtreffen in edelmoedigheid.”

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven

 

 

[1] Vgl. Joh 11, 35; Lc 19, 41.

2 Chiara Lubich, Woord van Leven van november 1981.

[3] Lena legt uit: De actie “Parrainage Liban” ontstond in 1993 vanuit een groep gezinnen die het Woord van Leven beleeft, om een moeder met vijf kinderen te helpen, van wie de man in de gevangenis zat. Tot vandaag hebben we rond de 200 gezinnen geholpen in heel Libanon, mensen van alle godsdiensten. Onze medewerkers zetten zich in om de mensen te helpen zelfstandig te worden, met bezoeken aan huis, het zoeken van onderkomen en werk, hulp bij de studie. We worden ondersteund door een honderdtal mensen en bedrijven die in onze actie geloven.”