4-9 februar 2013: misija EZ u Srbiji

 
Istraživanja o mogućnostima i izazovima ekonomskog razvoja i borbe protiv siromaštva u Srbiji: Cristina Viano i Leo Andringa

Misija EZ (Ekonomija Zajedništva) – Bila je to jedna istinska misija koja se odvijala u Vojvodini i Beogradu na početku meseca februara. Cilj misije bio je upoznati izbliza preduzetnike i porodice koje su uključene u Ekonomiju Zajedništva u Srbiji. Delegacija je bila u sastavu: Rudi i Minka Fabjan, odgovorni za EZ za Jugoistočnu Evropu; Leo Andringa iz Centralne Komisije EZ i njegova supruga Anneke; Bugarka Marta Pancheva, koja je nedavno diplomirala na univerzitetu Sophia na temu: “Tržište: između socijalne isključenosti i uključenja u proizvodnju”; Sirijanka Jena Debbaneh, i Italijanka Cristina Viano, dva mlada istraživača sa Univerziteta Sophia, uključeni u projekat za procenu uticaja na siromaštvo inicijative EZ; Santa Molé, direktor italijanske Kooperacije za razvoj u Srbiji pri italijanskoj ambasadi u Beogradu, koja je zainteresovana da sazna više o EZ i o kulturi davanja na kojoj ona počiva.

EZ u Srbiji: preduzeća – U Srbiji, EZ je koncentrisana u Vojvodini, koju ne odlikuju veliki brojevi već raznovrsna iskustva koja su oličenje društva snažnih lokalnih zajednica iako iskušenih nezaposlenošću, niskom profitabilnosti poljoprivrede i nedostatkom usluga. Radi se o zanatlijama koji su od samog početka EZ učestvovali sa svojim profitima u njoj, a koji sada treba da obnove svoju proizvodnju, o mladima koji nameravaju da osnuju ateljee i radionice, porodice odgajivača koji sarađuju u proizvodnji stočne hrane, i koji  zbog nemogućnosti da učestvuju sa svojim profitom, doniraju u naturi, preduzetnici, koje veže izbor o učestvovanju sa delom svog profita u EZ, iako se, imajući svaki od njih različite poslovne strategije, razlikuju među sobom (mala firma koja odobrava  svojim klijentima kredite ne na interes, već na poverenje; jedna veća kompanija koja teži da pomiri svoj razvoj sa potrebama lokalne zajednice i zadržavanjem radnih mesta; direktor fabrike koji iako nije njen vlasnik, upravlja njome po principima EZ).

EZ u Srbiji: osobe korisnici pomoći – drugi važni momenti putovanja je suočavanje sa nekim situacijama, za koje je bila predviđena pomoć dobijena iz inicijativa EZ: narodna kuhinja za decu, porodice i stare osobe, jedan centar Karitasa koji organizuje rekreativne aktivnosti za mlade i stare. Radi se uglavnom o pojedinačnim porodicama koji su bili voljni da ispričaju njihovo iskustvo: porodice koje ne mogu podmiriti troškove obrazovanja svoje dece; stare osobe koje ne mogu sebi dozvoliti troškove lečenja; muž i žena koji su, iako zaposleni, primorani da žive sa svoje dvoje dece u jednom premalenom stanu, koji je građen od recikliranih materija, u uslovima ekstremnog siromaštva ali koji su, sa velikim dostojanstvom, istovremeno otvoreni i prema bližnjem.

Koji je doprinos EZ danas u Srbiji – jasno se primećuje da ekonomski model zasnovan na kulturi davanja i dalje privlači, i koji se predstavlja kao jedan održiv, i vodi čak na premišljanje o preispitivanju društveno – ekonomskih osnova; a opet, veoma je snažna svest preduzetnika EZ da je danas neophodno  uvoditi novine i predviđati promene (upečatljiv primer tome su ne mali troškovi koje će balkanske zemlje, pored razvojnih perspektiva, morati snositi, radi budućih integracija u Evropsku Uniju). Od suštinskog je značaja u ovom procesu je uloga mladih, onih koji su privučeni idealom EZ, i koji su dobro upućeni ne samo u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, marketinga, upravljanja projektima, računovodstva, već i u pogledu smernica za vođenje EZ firme, (detaljno proučene i razvijene imajući u vidu posebnost kako lokalnog okruženja tako i same firme) koje mogu ponuditi konkretan doprinos preduzetnicima bilo na lokalnom planu (Srbija će predstavljati važan test u tom smislu) bilo na nivou Međunarodne Komisije. Formiranje 3-5 mladih, prethodno odabranih na lokalnom nivou, koji poseduju te vrste sposobnosti, bio je predlog sa kojom se zaključila misija: na taj način će se  stvoriti posao za nekoliko mladih i koji će im omogućiti da uđu u svet EZ a firme će dobiti pomoć kojima su potrebni saveti kako bi bili profesionalno ažurirani, bilo da je reč na opštem ili stručnom planu.

Rules(500)